Информация за колежа

Сградата на Колежа по туризъм

Колеж по туризъм е открит с решение на ХХХІХ Народно събрание на Република България на 16 октомври 2003 г.  Осъществява се обучение по следните специалности:  „Организация и управление на хотели и ресторанти”,  „Организация и управление на туристическото обслужване”, „Туристическа анимация и екскурзоводство” и „Бизнес администрация”.

Образователна мисия

Колежът по туризъм е компетентна и отговорна образователна институция, която дава специализирана образователна подготовка по професионалните направления 3.9. „Туризъм” и 3.7. „Администрация и управление”. Те осигуряват компетенции и конкурентноспособност на „глобалния специалист” за локалния, националния и международния пазар на труда.

Мисията на Колеж по туризъм – Благоевград е да задоволи потребностите на обществото за специализирана подготовка на квалифицирани специалисти в направленията „Туризъм“ и „Администрация и управление“, осигуряващи компетенции и конкурентноспособност на „глобалния специалист” за локалния, националния и международния пазар на труда.

ВИЗИЯ

Визията на Колеж по туризъм – Благоевград е да изпълнява своите обществени и образователни ангажименти, да развива лидерски позиции в професионалното висше образование в областта на администрацията, управлението и туризма, да реализира качествена, гъвкава и адекватна образователна политика, съчетаваща традиции, добри практики и иновативни методи, да утвърди ролята на колежанското образование като специфично висше професионално образование в съответствие със световните тенденции и националните потребности.

Водещ девиз на Колежа е:

„Водещ девиз на Колежа е: „За туризма и администрацията – професионално възпитан, обучен и образован човешки капитал” и отразява натрупаните 20-годишна академична традиция, опит и социалноотговорна позиция за развитие на града и региона.

Основната дейност на „Колеж по туризъм” е обучение на студенти за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ съгласно чл.42, ал.1, буква “а” на Закона за висшето образование.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail