Научни семинари

Заповед – научно-изследователска дейност

Постоянен научен семинар по проблематиката на Управление на качеството в образованието и обучението по туризъм и бизнес администрация

Редовна научна сесия Културата и традициите в туризма

едра/НИ център/ Лаборатория

Дата

Място на провеждане

Тема

Докладчици

Център за научно-изследователска дейност

13.03.2017 г.

Зала 105

Туристическата индустрия и културното наследство

проф. д-р Мария Станкова; гл. ас. д-р Стефан Кирилов

Център за научно-изследователска дейност

10.04.2017 г.

Зала 105

Добри практики в туризма

гл. ас. д-р Стефан Кирилов

Център за научно-изследователска дейност

17.05.2017 г.

Зала 105

Фолклорни традиции и туризъм

проф. д-р Георги Матеев

Център за научно-изследователска дейност

29.05.2017 г.

Зала 105

Мултикултурни взаимоотношения в туризма

доц. д-р Дария Николаева

Редовна научна сесия „Повишаване на квалификацията в бизнеса и администрацията"

Катедра/НИ център/ Лаборатория

Дата

Място
на про-
веждане

 

Тема

 

Докадчици

Център за научно-изследователска дейност

20.03.2017 г.

Зала 105

Предизвикателствата пред управлението на 21 век

Проф. д-р Милена Филипова

Център за научно-изследователска дейност

11.04.2017 г.

Зала 105

Предизвикателства пред професионалното образование при посрещането на потребностите на бизнеса и на пазара на труда

проф. д-р Мария Кичева

Център за научно-изследователска дейност

18.05.2017 г.

Зала 105

Реформите на пазара на труда

доц. д-р Димитър Вергиев

Център за научно-изследователска дейност

30.05.2017 г.

Зала 105

Формирането на управленски умения

проф. д-р Милена Филипова

Студентска научна сесия на тема „Предизвикателства пред туризма и бизнес администрацията“

за участие в Студентска научна сесия на тема „Предизвикателства пред туризма и бизнес администрацията“ – 09.05.2017 г.

Покана за участие в Студентска научна сесия на тема „Предизвикателства пред туризма и бизнес администрацията“ – 09.05.2017 г. от 11.30 часа, зала № 3.5.

Катедра „Туризъм“ и Катедра „Бизнес администрация“ при ЧВУ Колеж по туризъм – Благоевград работят в посока на поддържане научноизследователския интерес на студентите и в тази връзка, организират провеждането на постоянен научен семинар за студенти.

Студентите могат да участват в научната сесия с разработки, изготвени под ръководството на своите преподаватели, по въпроси от областта на туризма и бизнес администрацията, съобразени със заложения тематичен фокус.

Всички участвали в Студентската научна сесия получават СЕРТИФИКАТ за участие, а най-добрите разработки ще бъдат ПУБЛИКУВАНИ в сборник с научни доклади в електронен вариант.

Моля, в случай, че желаете да участвате, попълнете регистрационен формуля най-късно до 05 май 2017 г. или за допълнителни разяснения се свържете с Учебен отдел.

Писането на кирилица е задължително.

Ако един студент участва с повече от една тема, за всяка тема се прави отделна регистрация.

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР – word

Тема на семинара: Предприемачество в туризма

Катедра "Туризъм" на Колеж по туризъм

Ръководител:  проф. д-р Георги Матеев

Списък на постоянните членове на научния семинар:
1. проф. д-р Георги Матеев
2. проф. д-р Мария Станкова 
3. доц. д-р Стоян Киров
4. доц. д-р Дария Николаева
5. гл. ас. д-р Стефан Кирилов
6. ас. д-р Биляна Георгиева
7. пр. Мариана Темелкова 
8. пр. Мария Терпан

Редовни научни сесии

Дата

Час /от…до/

Зала

Тема

Докладчик  

Участници

 
 

16.11.2015 г.

17:30 – 18:30

105

Туристическата индустрия и предприема-
чеството

проф. д-р Мария Станкова; гл. ас. д-р Стефан Кирилов

студенти от ПН "Туризъм"; студенти от специалност "Бизнес администрация"

 

15.3.2016 г.

17:30-18:30

105

Предприема-
ческа активност в сферата на алтернативния туризъм

гл. ас. д-р Стефан Кирилов

студенти от ПН "Туризъм"; студенти от специалност "Бизнес администрация"

 

11.11.2016 г.

17:30-18:30

105

Успешните предприемачи в туризма

проф. д-р Георги Матеев

студенти от ПН "Туризъм"; студенти от специалност "Бизнес администрация"

 

5.12.2016 г.

17:30-18:30

105

Предприема-
чеството и опазването на природното и културно наследство

доц. д-р Дария Николаева

студенти от ПН "Туризъм"; студенти от специалност "Бизнес администрация"

 

 

 

Тема на семинара: Повишаване на квалификацията в бизнеса и администрацията

Катедра "Бизнес администрация" на Колеж по туризъм

Ръководител: проф. д-р Васил Пехливанов

Списък на постоянните членове на научния семинар:
1. проф. д-р Васил Пехливанов
2. проф. д-р Мария Кичева
3. доц. д-р Милена Филипова
4. доц. д-р Димитър Вергиев
5. доц. д-р Манол Станин
6. доц. д-р Елена Биячева
7. гл. ас. д-р Бойчо Стойчев
8. ас. Маргарита Владимирова

Редовни научни сесии

Дата

Час /от…до/

Зала

Тема

Докладчик

Участници

22.10.2015 г.

17:30 – 18:30

105

Специфики на Leadership теорията: данни и нови открития доц. д-р Милена Филипова студенти от специалност "Бизнес администрация"; студенти от ПН "Туризъм"

25.3.2016 г.

17:30-18:30

105

Колективният избор в предоставянето на публични блага доц. д-р Манол Станин студенти от специалност "Бизнес администрация"; студенти от ПН "Туризъм"
21.11.2016 г. 17:30-18:30

105

Счетоводни практики при проектната дейност доц. д-р Димитър Вергиев студенти от специалност "Бизнес администрация"; студенти от ПН "Туризъм"

29.12.2016 г.

17:30-18:30

105

Управление на времето проф. д-р Мария Кичева студенти от специалност "Бизнес администрация"; студенти от ПН "Туризъм"

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail