Академичен съвет

Хабилитирани преподаватели

 • проф. д-р Васил Жечев 
 • проф. д-р Мария Кичева  
 • проф. д-р Любомир Алексиев
 • проф. д-р Мария Станкова 
 • проф. д-р Милена Филипова 
 • проф. д-р Райна Димитрова
 • проф. д-р Димитър Вергиев 
 • доц. д-р Георги Матеев 
 • доц. д-р Васил Грозданов 
 • доц. д-р Емилия Димитрова 
 • доц. д-р Елена Биячева
 • доц. д-р Стефан Капралов 
 • доц. д-р Манол Станин 
 • доц. д-р Димитър Батуров 
 • доц. д-р Бойчо Стойчев 
 • доц. д-р Стоян Киров 
 • доц. д-р Георги Василев Георгиев
 • доц. д-р Георги Цотов Георгиев
 • доц. д-р Стефан Кирилов 
 • доц. д-р Дария Николиева

Нехабилитирани преподаватели

 • пр. Мария Джупанова 

Служители

 • Венета Христова
 • Адриана Атанасова

Студент

Радослав Паралов

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail