Кадрови състав на функционално-административните звена

І. Комисия за развитие на академичния състав (КРАС)

Председател: Проф. д-р Васил Жечев
Зам.-председател: Доц. д-р Дария Крачунова
Секретар:  Адриана Атанасова

Членове:

 1. Проф. д-р Мария Станкова
 2. Проф. д-р Милена Филипова
 3. Доц. д-р Манол Станин 

ІІ. Издателски съвет (ИС)

Председател: Доц. д-р Дария Крачунова

Членове:

 1. Проф. д-р Димитър Вергиев
 2. Доц. д-р Стефан Кирилов
 3. Доц. д-р Стоян Киров
 4. Венета Христова
 5. Адриана Атанасова

ІII. Научно-изследователски център (НИЦ)

Председател: Проф. д-р Димитър Вергиев

Членове:

 1. Проф. д-р Милена Филипова
 2. Проф. д-р Мария Станкова
 3. Доц. д-р Стоян Киров
 4. Доц. д-р Димитър Батуров
 5. Доц. д-р Георги Василев Георгиев

IV. Кариерен център (КЦ)

Председател: Доц. д-р Стефан Кирилов

Членове:

 1. Доц. д-р Дария Крачунова
 2. Пр. Мария Джупанова
 3. Пр. Мариана Темелкова
 4. Пр. Асен Чаушев

V. Колежанска комисия по осигуряване и оценяване качеството на образованието (ККООКО)

Председател: Доц. д-р Дария Крачунова

Членове:

 1. Проф. д-р Милена Филипова
 2. Проф. д-р Райна Димитрова
 3. Проф. д-р Димитър Вергиев
 4. Доц. д-р Васил Грозданов
 5. Доц. д-р Стоян Киров
 6. Доц. д-р Стефан Кирилов

VІ. Звено за координация на международното сътрудничество и за реализация на проекти (ЗКМСРП)

Председатели: проф. д-р Мария Станкова и проф. д-р Милена Филипова

Член – ас. д-р Иван Ванчев

VII. Контролен съвет

Председател: Проф. д-р Любомир Алексиев

Членове:

 1. Доц. д-р Димитър Батуров
 2. Радослав Паралов – студент

VIII. Студентски съвет

Председател: Радослав Паралов

Членове:

 • Георги Дичев
 • Стела Димитрова
 • Антон Паралов

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail