Кадрови състав на функционално-административните звена

І. Комисия за развитие на академичния състав (КРАС)

Председател: Проф. д-р Васил Жечев
Зам.-председател: Доц. д-р Стефан Капралов
Секретар:  Адрияна Атанасова

Членове:

 1. Проф. д-р Мария Станкова
 2. Доц. д-р Георги Матеев
 3. Доц. д-р Манол Станин
 4. Проф. д-р Милена Филипова

 

ІІ. Академичен борд (АБ)

Председател: Проф. д-р Васил Жечев
Зам.-председател:  Проф. д-р Мария Кичева
Секретар: Адриана Атанасова

Членове:

 1. Доц. д-р Стефан Капралов
 2. Проф. д-р Мария Станкова
 3. Проф. д-р Милена Филипова
 4. Доц. д-р Георги Матеев
 5. Доц. д-р Манол Станин
 6. Доц. д-р Бойчо Стойчев
 7. Доц. д-р Димитър Батуров
 8. Доц. д-р Дария Крачунова
 9. Доц. д-р Райна Димитрова

 

ІІІ. Издателски съвет (ИС)

Председател: Доц. д-р Дария Крачунова

Членове:

 1. Доц. д-р Емилия Димитрова
 2. Доц. д-р Стоян Киров
 3. Доц. д-р Димитър Вергиев
 4. Венета Христова
 5. Адриана Атанасова

 

ІV. Научно-изследователски център (НИЦ)

Председател: Проф. д-р Мария Станкова

Членове:

 1. Проф. д-р Милена Филипова
 2. Доц. д-р Димитър Вергиев
 3. Доц. д-р Стоян Киров
 4. Доц. д-р Димитър Батуров
 5. Доц. д-р Георги Георгиев

 

V. Кариерен център (КЦ)

Председател: гл. ас. д-р Стефан Кирилов

Членове:

 1. Доц. д-р Дария Крачунова
 2. Ас. Мария Джупанова
 3. пр. Мариана Темелкова
 4. пр. Асен Чаушев

 

VІ. Колежанска комисия по осигуряване и оценяване качеството на образованието (ККООКО)

Председател: Доц. д-р Дария Крачунова

Членове:

 1. Проф. д-р Милена Филипова
 2. Доц. д-р Райна Димитрова
 3. Доц. д-р Васил Грозданов
 4. Доц. д-р Стоян Киров
 5. Доц. д-р Димитър Вергиев
 6. Гл. ас. д-р Стефан Кирилов

 

VІІ. Звено за координация на международното сътрудничество и за реализация на проекти (ЗКМСРП)

Председатели: проф. д-р Мария Станкова и проф. д-р Милена Филипова

 

VIII. Контролен съвет

Председател: Доц. д-р Бойчо Стойчев

Членове:

 1. Венета Христова
 2. Кирил Бакалов – студент

 

IX. Студентски съвет

Председател: Кирил Бакалов

Членове:

 1. Любомир Любенов
 2. Полина Ралева
 3. Стоян Иванов

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail