Катедра „Бизнес администрация”

Ръководител катедра – доц. д-р Райна Димитрова

  • проф. д-р Милена Филипова
  • проф. д-р Мария Кичева
  • доц. д-р Емилия Димитрова
  • доц. д-р Васил Грозданов
  • доц. д-р Манол Станин
  • доц. д-р Димитър Вергиев
  • доц. д-р Елена Биячева
  • доц. д-р Бойчо Стойчев
  • ас. Маргарита Владимирова
  • пр. Мария Джупанова
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail