Висш колежански борд (общо събрание)

Президент  – проф. д-р Васил Жечев

Хабилитирани преподаватели

 • проф. д-р Мария Кичева  
 • проф. д-р Петър Славейков 
 • проф. д-р Милена Филипова
 • проф. д-р Мария Станкова 
 • проф. д-р Любомир Алексиев 
 • доц. д-р Георги Матеев 
 • доц. д-р Тодор Радев
 • доц. д-р Дария Николиева 
 • доц. д-р Васил Грозданов 
 • доц. д-р Емилия Димитрова 
 • доц. д-р Манол Станин 
 • доц. д-р Стефан Капралов 
 • доц. д-р Стоян Киров 
 • доц. д-р Димитър Вергиев 
 • доц. д-р Георги Георгиев 
 • доц. д-р Елена Биячева 
 • доц. д-р Димитър Батуров
 • доц. д-р Бойчо Стойчев

Нехабилитирани преподаватели

 • гл. ас. д-р Стефан Кирилов
 • ас. д-р Георги Георгиев  
 • ас. Маргарита Владимирова 
 • пр. Мария Джупанова 
 • пр. Мариана Темелкова 
 • пр. Мария Терпан
 • пр. Асен Чаушев

Служители

 • Венета Христова
 • Адриана Атанасова

Студенти:

 • Слави Кадийски
 • Ана Арабаджиева
 • Кристиян Георгиев
 • Стефан Чангалов  

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail