Общо събрание

Председател – проф. д-р Васил Жечев

Хабилитирани преподаватели

 • проф. д-р Мария Кичева  
 • проф. д-р Петър Славейков 
 • проф. д-р Милена Филипова
 • проф. д-р Мария Станкова 
 • проф. д-р Любомир Алексиев 
 • проф. д-р Райна Димитрова
 • доц. д-р Георги Матеев 
 • доц. д-р Тодор Радев
 • доц. д-р Дария Николиева 
 • доц. д-р Васил Грозданов 
 • доц. д-р Емилия Димитрова 
 • доц. д-р Манол Станин 
 • доц. д-р Стефан Капралов 
 • доц. д-р Стоян Киров 
 • доц. д-р Димитър Вергиев 
 • доц. д-р Георги Цотов Георгиев 
 • доц. д-р Елена Биячева 
 • доц. д-р Димитър Батуров
 • доц. д-р Бойчо Стойчев
 • доц. д-р Георги Василев Георгиев

Нехабилитирани преподаватели

 • гл. ас. д-р Стефан Кирилов
 • пр. Мария Джупанова 
 • пр. Мариана Темелкова 
 • пр. Мария Терпан
 • пр. Асен Чаушев

Служители

 • Венета Христова
 • Адриана Атанасова

Студенти:

 • Кирил Бакалов
 • Любомир Любенов
 • Полина Ралева
 • Стоян Иванов

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail