Организационна структура на Колеж по туризъм – Благоевград

Схема на управленската и функционална структура на ЧВУ „Колеж по туризъм“ – Благоевград

 

Легенда:
КРАС – Комисия за развитие на академичния състав
НИЦ – Научно-изследователски център
КЦ – Кариерен център
ККООКО – Колежанска комисия по осигуряване и оценяване качеството на образование
ЗКМСРП – Звено за координация на международното сътрудничество и за реализация на проекти
ИС – Издателски съвет

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail