Ректорско ръководство

Президент: проф. д-р Васил Жечев

  • Вицепрезиденти: проф. д-р Мария Кичева и доц. д-р Тодор Радев
  • Ректор: доц. д-р Стефан Капралов
  • Зам. ректор по научно-изследователска дейност: проф. д-р Мария Станкова
  • Зам. ректор по учебната дейност:  доц. д-р Георги Матеев – почетен професор на Колеж по туризъм – Благоевград
  • Директор, дирекция администрация: Адриана Атанасова

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail