Спомагателни и обслужващи звена

Център за научно-изследователска дейност
Ръководителпроф. д-р Мария Станкова

Център за международна дейност и сътрудничество
Ръководител
– проф. д-р Милена Филипова

Център за кариерно развитие
Ръководител – гл. ас. д-р Стефан Кирилов

Учебен отдел
Директор – Венета Христова

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail