Академичен календар

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР – УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 • ОЧНИ АУДИТОРНИ ЗАНЯТИЯ
  • I курс (всички специалности) – 03.09.2018 год.  до 15.09.2018 год.
  • II курс (всички специалности) – 16.09.2018 год. до 30.09.2018 год.
  • III курс (всички специалности) – семестриална изпитна сесия -03.09.2018 – 15.09.2018 г.
 • Държавни изпити1 и 2 декември 2018 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 • ОЧНИ АУДИТОРНИ ЗАНЯТИЯ И СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
  • I курс – 05.03.2019 г. до 17.03.2019 г.
  • II курс – 18.03.2019 г. до 31.03.2019 г.
 • Аудиторни занятия и изпитна сесия: II курс – 03.06.2019 г. до 16.06.2019 г. и  III курс – 17.06.2019 г. до 30.06.2019 г.

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 • Аудиторна заетост
 • I курс, II курс и III курс всички специалности – 01.10.2018 г. до 21.12.2018 г.
 • Изпитна сесия – 02.01.2019 г. до 10.01.2019 г.
 • Зимен стаж – 11.01.2019 г. до 28.02.2019 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 • Аудиторна заетост – 05.03.2019 г. до 31.05.2019 г.
 • Семестриална изпитна сесия – 03.06.2019 г. до 11.06.2019 г.
 • Държавна изпитна сесия – 1 и 2 юни 2019 г.
 • Летен стаж (I и II курс) – 01.07.2019 г. до 20.09.2019 г.

 

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 2019 год.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПРАКТИЧЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

6 АПРИЛ

7 АПРИЛ

1 ЮНИ

2 ЮНИ

1 ДЕКЕМВРИ

2 ДЕКЕМВРИ

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail