Академичен календар

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР
УЧЕБНА 2016
/2017 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 • ОЧНИ АУДИТОРНИ ЗАНЯТИЯ
  I курс (всички специалности) – 01.09.2016 год. до 18.09.2016 год.
  II курс (всички специалности) – 16.09.2016 год. до 30.09.2016 год.
  III курс (всички специалности) – семестриална изпитна сесия – 01.09.2016-15.09.2016 г.
 • Държавни изпити – 3 и 4 декември 2016 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 • ОЧНИ АУДИТОРНИ ЗАНЯТИЯ И СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
  I курс – 01.03.2017 г. до 15.03.2017 г.
  II курс – 16.03.2017 г. до 31.03.2017 г.
 • Аудиторни занятия и изпитна сесия: II курс – 01.06.2017 г.- 15.06.2017 г.  и  
  III курс – 16.06.2017 г. до 30.06.2017 г.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 • Аудиторна заетост
 • I курс,II курс и III курс всички специалности – 03.10.2016 г. до 12.12.2016 г.
 • Изпитна сесия – 13.12.2016 г. до 23.12.2016 г.
 • Ваканция – 24.12.2016 г. до 10.01.2017 г.
 • Зимен стаж – 11.01.2017 г. до 28.02.2017 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 • Аудиторна заетост – 01.03.2017 г. до 31.05.2017 г.
 • Семестриална изпитна сесия – 01.06.2017 г. до 10.06.2017 г.
 • Държавна изпитна сесия – 3 и 4 юни 2017 г.
 • Великденска ваканция – Велики петък, събота, неделя и понеделник.
 • Летен стаж (I и II курс) – 01.07.2017 г. до 18.09.2017 г.

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 2017 год.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРАКТИЧЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
1 АПРИЛ 2 АПРИЛ
3 ЮНИ 4 ЮНИ
2 ДЕКЕМВРИ 3 ДЕКЕМВРИ

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail