Академичен календар

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 • ОЧНИ АУДИТОРНИ ЗАНЯТИЯ
  • I курс (всички специалности) – 01.09.2017 год.  до 15.09.2017 год.
  • II курс (всички специалности) – 16.09.2017 год. до 30.09.2017 год.
  • III курс (всички специалности) – семестриална изпитна сесия -01.09.2017 – 15.09.2017 г.
 • Държавни изпити – 2 и 3 декември 2017 г. 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 • ОЧНИ АУДИТОРНИ ЗАНЯТИЯ И СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
  • I курс – 01.03.2018 г. до 15.03.2018 г.
  • II курс – 16.03.2018 г. до 31.03.2018 г.
 • Аудиторни занятия и изпитна сесия: II курс – 01.06.2018 г. до 15.06.2018 г. и  III курс – 16.06.2018 г. до 30.06.2018 г.

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 • Аудиторна заетост
 • I курс, II курс и III курс всички специалности – 02.10.2017 г. до 12.12.2017 г.
 • Изпитна сесия – 13.12.2017 г. до 22.12.2017 г.
 • Ваканция – 23.12.2017 г. до 10.01.2018 г.
 • Зимен стаж – 11.01.2018 г. до 28.02.2018 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 • Аудиторна заетост – 01.03.2018 г. до 30.05.2018 г.
 • Семестриална изпитна сесия – 01.06.2018 г. до 10.06.2018 г.
 • Държавна изпитна сесия – 2 и 3 юни 2018 г.
 • Великденска ваканция – Велики петък, събота, неделя и понеделник.
 • Летен стаж (I и II курс) – 03.07.2018 г. до 20.09.2018 г.

 

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 2018 год.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПРАКТИЧЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

14 АПРИЛ

15 АПРИЛ

2 ЮНИ

3 ЮНИ

1 ДЕКЕМВРИ

2 ДЕКЕМВРИ

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail