График за консултации на преподавателите

КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ  ОТ КАТЕДРА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“

Ръководител катедра – Проф. д-р Мария Кичева вторник  10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
Проф. д-р Милена Филипова сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
Доц. д-р Емилия Димитрова четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
Доц. д-р Васил Грозданов понеделник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
Доц. д-р Манол Станин петък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
Доц. д-р Димитър Вергиев понеделник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
Доц. д-р Елена Биячева сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
Доц. д-р Бойчо Стойчев четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
Доц. д-р Райна Димитрова сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
Ас. Маргарита Владимирова понеделник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
пр. Мария Джупанова вторник  10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 

КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“

Ръководител катедра – доц. д-р Георги Матеев четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
проф. д-р Васил Жечев  понеделник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
проф. д-р Петър Славейков  сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
проф. д-р Мария Станкова петък 13:30 – 16:30 ч.
проф. д-р Любомир Алексиев вторник  10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
доц. д-р Дария Николиева  четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
доц. д-р Стефан Капралов  понеделник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
доц. д-р Стоян Киров сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
доц. д-р Георги Цотов Георгиев четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
доц. д-р Георги Василев Георгиев понеделник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
доц. д-р Димитър Батуров вторник  10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
гл. ас. д-р Стефан Кирилов  четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
ас. д-р Владимир Караджов сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
пр. Мариана Темелкова  петък 13:30 – 16:30 ч.
пр. Мария Терпан сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
пр. Асен Чаушев понеделник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail