Дати за изпити

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Организационно поведение – проф. д-р Кичева – 20.06.2022 г. 12:00 ч.
 2. Управление на проекти – проф. д-р Филипова – 21.06.2022 г. – 12:00 ч
 3. Здравословни и безопасни условия на труд – проф. д-р Алексиев – 22.06.2022 г. – 12:00 ч.
 4. Работа в екип – ас. д-р Владов – 23.06.2022 г. – 12:00 ч.
 5. Фирмена сигурност – доц. д-р Батуров – 27.06.2022 г. – 12:00 ч.
 6. Бизнес английски език 1 – ас. д-р Караджов – 24.06.2022 г. – 12:00 ч.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ“ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Технология на кулинарното производство – пр. Чаушев – 20.06.2022 г. 12:00 ч.
 2. Маркетинг и реклама в туризма – гл. ас. д-р Константинова – 21.06.2022 г. – 12:00 ч
 3. Здравословни и безопасни условия на труд – проф. д-р Алексиев – 22.06.2022 г. – 12:00 ч.
 4. Спортна анимация – проф. д-р Жечев – 23.06.2022 г. – 12:00 ч.
 5. Бизнес английски език 1 – ас. д-р Караджов – 24.06.2022 г. – 12:00 ч.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ“ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Туроператорска, транспортна и агентска дейност  – доц. д-р Кирилов  – 20.06.2022 г. 12:00 ч.
 2. Маркетинг и реклама в туризма – гл. ас. д-р Константинова – 21.06.2022 г. – 12:00 ч
 3. Здравословни и безопасни условия на труд – проф. д-р Алексиев – 22.06.2022 г. – 12:00 ч.
 4. Спортна анимация – проф. д-р Жечев – 23.06.2022 г. – 12:00 ч.
 5. Бизнес английски език 1 – ас. д-р Караджов – 24.06.2022 г. – 12:00 ч.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail