Дати за изпити

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА  ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“

 1. Бизнес английски език II част – ас. д-р Караджов – 12.09.2019 год. – 12:00 ч.
 2. Офис мениджмънт – доц. д-р Биячева – 04.09.2019 г. – 12:00 ч.
 3. Бизнес планиране – проф. д-р Филипова – 12.09.2019 г. – 12:00 ч.
 4. Фирмена сигурност – доц. д-р Батуров – Реферати в Учебен отдел
 5. Банков маркетинг – проф. д-р Р. Димитрова – 02.09.2019 г. – 12:00 ч.
 6. Организационно поведение – проф. д-р Кичева – 09.09.2019 г. – 12:00 ч.

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ  КУРС

 1. Предприемачество – доц. д-р Ем. Димитрова – Реферати в Учебен отдел
 2. Цени и ценообразуване – проф. д-р Р. Димитрова – 02.09.2019 г. – 13:00 ч.
 3. Здравословни и безопасни условия на труд – доц. д-р Батуров – Реферати в Учебен отдел
 4. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 09.09.2019 г. – 13:00 ч.
 5. Анализ на стопанската дейност – доц. д-р Биячева – 04.09.2019 г. – 13:00 ч.
 6. Бизнес английски език I част – ас. д-р Караджов – 12.09.2019 год – 13:00 ч.

 

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА  ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ“

 1. Бизнес английски език II част – ас. д-р Караджов – 12.09.2019 год –12:00 ч.
 2. Ловен туризъм – доц. д-р Г. В. Георгиев – Реферати в Учебен отдел
 3. Цени и ценообразуване – проф. д-р Р. Димитрова – 02.09.2019 г. – 12:00 ч.
 4. Спортна анимация – доц. д-р Капралов – Реферати в Учебен отдел
 5. Регионализация и инфраструктура в туризма – доц. д-р Кирилов – 11.09.2019 г. – 12:00 ч.
 6. Технология на кулинарното производство – пр. Чаушев – Реферати в Учебен отдел 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪРНА ТРЕТИ  КУРС

 1. Здравословни и безопасни условия на труд – доц. д-р Батуров – Реферати в Учебен отдел
 2. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 09.09.2019 г. – 13:00 ч.
 3. Бизнес английски език I част – ас. д-р Караджов – 12.09.2019 год. –12:00 ч.
 4. Архитектура и обзавеждане на туристически обекти – доц. д-р Стойчев – 10.09.2019 год. – 12:00 ч.
 5. Устойчиво развитие на туризма – доц. д-р Кирилов – 11.09.2019 год. – 12:00 ч.

 

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ“

 1. Бизнес английски език II част –  ас. д-р Караджов – 12.09.2019 год –12:00 ч.
 2. Ловен туризъм – доц. д-р Г. В. Георгиев – Реферати в Учебен отдел
 3. Цени и ценообразуване – проф. д-р Р. Димитрова – 02.09.2019 г. – 12:00 ч.
 4. Спортна анимация – доц. д-р Капралов – Реферати в Учебен отдел
 5. Регионализация и инфраструктура в туризма – доц. д-р Кирилов – 11.09.2019 г. – 12:00 ч.

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ  КУРС

 1. Здравословни и безопасни условия на труд – доц. д-р Батуров – Реферати в Учебен отдел
 2. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 09.09.2019 г. – 13:00 ч.
 3. Бизнес английски език I част – ас. д-р Караджов – 12.09.2019 год –12:00 ч. 
 4. Архитектура и обзавеждане на туристически обекти – доц. д-р Стойчев –10.09.2019 год. – 12:00 ч. 
 5. Устойчиво развитие на туризма – доц. д-р Кирилов –11.09.2019 год. – 12:00 ч.
 6. Туроператорска, транспортна и агентска дейност – проф. д-р Станкова – 03.09.2019 год. – 12:00 ч.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail