Дати за изпити

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН НА ПЪРВИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”

 1. Основи на правото – доц. д-р Станин – 10.10.2022 г. – 12:00 ч.
 2. Бизнес комуникации и работа в съвременна комуникационна среда – ас. д-р Владов – 11.10.2022 г. – 12:00 ч.
 3. Основи на счетоводството – проф. д-р Вергиев – 12.10.2022 г. – 12:00 ч.
 4. Устойчиво развитие – доц. д-р Йорданова – 13.10.2022 г. – 12:00 ч.
 5. Статистика – гл. ас. д-р Константинова – 14.10.2022 г. – 12:00 ч.
 6. Английски език II – ас. д-р Караджов – 17.10.2022 г. – 12:00 ч.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 04.01.2023 г. – 14.01.2023 г.
ЗИМЕН СТАЖ – 18.01.2023 – 28.02.2023 г.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН НА ПЪРВИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ”

 1. Основи на правото – доц. д-р Станин – 10.10.2022 г. – 12:00 ч.
 2. Основи на управлението – доц. д-р Йорданова – 11.10.2022 г. – 12:00 ч.
 3. Туристическа анимация и екскурзоводна дейност – доц. д-р Киров – 12.10.2022 г. – 12:00 ч.
 4. Мениджмънт на ловно-туристическата дейност – доц. д-р Георгиев – 13.10.2022 г. – 12:00 ч.
 5. Английски език II – ас. д-р Караджов – 17.10.2022 г. – 12:00 ч.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 04.01.2023 г. – 14.01.2023 г.
ЗИМЕН СТАЖ – 18.01.2023 – 28.02.2023 г.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ”

 1. Основи на счетоводството – проф. д-р Вергиев – 10.10.2022 г. – 12:00 ч.
 2. Управление на човешките ресурси  – проф. д-р Димитрова – 11.10.2022 г. – 12:00 ч.
 3. Мениджмънт на хазартно-туристическата дейност  – доц. д-р Георгиев – 12.10.2022 г. – 12:00 ч.
 4. Бизнес етика – проф. д-р Кичева – 13.10.2022 г. – 12:00 ч.
 5. Английски език IV – ас. д-р Караджов – 17.10.2022 г. – 12:00 ч.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 04.01.2023 г. – 14.01.2023 г.
ЗИМЕН СТАЖ – 18.01.2023 – 28.02.2023 г.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ”

 1. Основи на счетоводството – проф. д-р Вергиев – 10.10.2022 г. – 12:00 ч.
 2. Управление на човешките ресурси  – проф. д-р Димитрова – 11.10.2022 г. – 12:00 ч.
 3. Мениджмънт на хазартно-туристическата дейност  – доц. д-р Георгиев – 12.10.2022 г. – 12:00 ч.
 4. Бизнес етика – проф. д-р Кичева – 13.10.2022 г. – 12:00 ч.
 5. Английски език IV – ас. д-р Караджов – 17.10.2022 г. – 12:00 ч.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 04.01.2023 г. – 14.01.2023 г.
ЗИМЕН СТАЖ – 18.01.2023 – 28.02.2023 г.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”

 1. Счетоводство на фирма – проф. д-р Вергиев – 10.10.2022 г. – 12:00 ч.
 2. Правна защита на търговската марка  – доц. д-р Станин – 11.10.2022 г. – 12:00 ч.
 3. Анализ на стопанската дейност  – доц. д-р Стойчев – 12.10.2022 г. – 12:00 ч.
 4. Бизнес етика – проф. д-р Кичева – 13.10.2022 г. – 12:00 ч.
 5. Цени и ценообразуване – проф. д-р Вергиев – 14.10.2022 г. – 12:00 ч.
 6. Английски език IV – ас. д-р Караджов – 17.10.2022 г. – 12:00 ч.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 04.01.2023 г. – 14.01.2023 г.
ЗИМЕН СТАЖ – 18.01.2023 – 28.02.2023 г.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail