Дати за изпити

ИЗПИТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Управление на проекти – проф. д-р Филипова – Реферати в Учебен отдел
 2. Цени и ценообразуване – доц. д-р Вергиев – 20.06.2018 год. – 12:00 ч.
 3. Предприемачество – доц. д-р Ем. Димитрова – Реферати в Учебен отдел
 4. Анализ на стопанската дейност – доц. д-р Биячева – 22.06.2018 год. – 12:00 ч.
 5. Здравословни и безопасни условия на труд – доц. д-р Батуров – Реферати в Учебен отдел
 6. Бизнес английски език I част – д-р Караджов -21.06.2018 год. – 12:00 ч.
 7. Руски език II част – пр. Терпан – 23.06.2018 год. – 12:00 ч.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Правна защита на търговската марка – доц. д-р Станин – 22.06.2018 год. – 12:00 ч.
 2. Фирмена сигурност – доц. д-р Батуров –.Реферати в Учебен отдел
 3. Международни икономически отношения – доц. д-р Матеев – 26.06.2018 год. – 12:00 ч.
 4. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 25.06.2018 год. – 12:00 ч.
 5. Английски език IV част – д-р Караджов – 21.06.2018 год. – 13:00 ч.
 6. Бизнес планиране – проф. д-р Филипова – Реферати в Учебен отдел
 7. Учебна практика IV част – пр. Джупанова – Реферати в Учебен отдел.

 

ИЗПИТИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ” ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Управление на проекти – проф. д-р Филипова – Реферати в Учебен отдел
 2. Цени и ценообразуване – доц. д-р Вергиев – 20.06.2018 год. – 12:00 ч.
 3. Здравословни и безопасни условия на труд – доц. д-р Батуров – Реферати в Учебен отдел
 4. Архитектура и обзавеждане на туристическите обекти – доц. д-р Стойчев – 23.06.2018 год. – 12:00 ч.
 5. Бизнес английски език I част – д-р Караджов – 21.06.2018 год. – 12:00 ч.
 6. Бизнес руски език I част – пр. Терпан – 23.06.2018 год. – 13:00 ч.
 7. Учебна практика IV част – пр. Темелкова – 19.06.2018 год.- 12:00 ч.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ” ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Ловен туризъм – доц. д-р Г. В. Георгиев – 19.06.2018 год. – 13:00 ч.
 2. Туристическа анимация и екскурзоводна дейност – доц. д-р Крачунова – Реферати в Учебен отдел
 3. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 25.06.2018 год. – 12:00 ч.
 4. Устойчиво развитие на туризма – гл. ас. д-р Кирилов – 16.06.2018 год. – 12:00 ч. 
 5. Спортна анимация – доц. д-р Капралов – Реферати в Учебен отдел
 6. Английски език IV част – д-р Караджов – 21.06.2018 год. – 13:00 ч.
 7. Руски език IV част – пр. Терпан – 23.06.2018 год. – 13:00 ч.
 8. Икономика на туризма – доц. д-р Вергиев – 20.06.2018 год. – 13:00 ч.

 

ИЗПИТИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ”

 1. Управление на проекти – проф. д-р Филипова – Реферати в Учебен отдел
 2. Цени и ценообразуване – доц. д-р Вергиев – 20.06.2018 год. – 12:00 ч.
 3. Здравословни и безопасни условия на труд – доц. д-р Батуров – Реферати в Учебен отдел
 4. Архитектура и обзавеждане на туристическите обекти – доц. д-р Стойчев – 23.06.2018 год. – 12:00 ч.
 5. Бизнес английски език I част – д-р Караджов – 21.06.2018 год. – 12:00 ч.
 6. Бизнес руски език I част – пр. Терпан – 23.06.2018 год. – 13:00 ч.
 7. Учебна практика IV част – пр. Темелкова – 19.06.2018 год.- 12:00 ч.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ”

 1. Ловен туризъм – доц. д-р Г. В. Георгиев – 19.06.2018 год. – 13:00 ч.
 2. Туристическа анимация и екскурзоводна дейност – доц. д-р Крачунова – Реферати в Учебен отдел
 3. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 25.06.2018 год. – 12:00 ч.
 4. Устойчиво развитие на туризма – гл. ас. д-р Кирилов – 16.06.2018 год. – 12:00 ч. 
 5. Спортна анимация – доц. д-р Капралов – Реферати в Учебен отдел
 6. Английски език IV част – д-р Караджов – 21.06.2018 год. – 13:00 ч.
 7. Руски език IV част – пр. Терпан – 23.06.2018 год. – 13:00 ч.
 8. Икономика на туризма – доц. д-р Вергиев – 20.06.2018 год. – 13:00 ч.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail