Дати за изпити

ИЗПИТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС – БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

 1. Пари, банки, борси – доц. д-р Стойчев – 26 септември – 12:00 ч.
 2. Лидерство и лидерски компетенции – проф. д-р Филипова – 18 септември – 12:00 ч.
 3. Маркетинг и реклама – доц. д-р Димитрова – 25 септември – 12:00 ч.
 4. Управление на човешките ресурси – доц. д-р Матеев – 27 септември – 12:00 ч.
 5. Счетоводство на фирма – доц. д-р Вергиев – 21 септември – 12:00 ч.
 6. Английски език III част – д-р Караджов – 17 септември – 12:00 ч.
 7. Учебна практика III част – пр. Джупанова – Реферати в Учебен отдел

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС – БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

 1. Основи на правото – доц. д-р Станин – 21 септември  – 12:00 ч.
 2. Основи на счетоводството – доц. д-р Вергиев – 21 септември – 13:00 ч.
 3. Въведение в бизнес администрацията – доц. д-р Р. Димитрова – 25 септември – 13:00 ч.
 4. Статистика – доц. д-р Грозданов – 4 септември – 12:00 ч.
 5. Руски език II част – пр. Терпан – 23 септември – 12:00 ч.
 6. Бизнес комуникации и връзки с обществеността – доц. д-р Ем. Димитрова – Реферати в Учебен отдел
 7. Английски език II част – д-р Караджов – 17 септември – 13:00 ч.
 8. Учебна практика II част – пр. Джупанова – Реферати в Учебен отдел

 

ИЗПИТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС – „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ” И  „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ”

 1. Маркетинг и реклама – доц. д-р Димитрова – 25 септември – 12:00 ч.
 2. Технология на туристическото обслужване (ОУТО) – доц. д-р Киров – 13 септември – 12:00 ч.
 3. Технология на хотелиерството и ресторантьорството (ОУХР) – доц. д-р Киров -13 септември – 12:00 ч.
 4. Конкурентни стратегии за развитие на туризма – проф. д-р Станкова – 16 септември – 12:00 ч.
 5. Управление на човешките ресурси – доц. д-р Матеев – 27 септември – 12:00 ч.
 6. Английски език III част – д-р Караджов – 17 септември – 12:00 ч.
 7. Руски език III  част – пр. Терпан – 29 септември – 12:00 ч.
 8. Учебна практика III част – пр. Темелкова  – 30 септември – 12:00 ч.  

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС – „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ” И  „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ”

 1. Основи на правото – доц. д-р Станин – 21 септември  – 12:00 ч.
 2. Основи на счетоводството – доц. д-р Вергиев – 21 септември  – 13:00 ч.
 3. Спа и уелнес туризъм – доц. д-р Г. Ц. Георгиев – Реферати в Учебен отдел
 4. Туристически пазари – доц. д-р Вергиев – Реферати в Учебен отдел
 5. Хазартен туризъм – доц. д-р Г. В. Георгиев – 26 септември – 12:00 ч.
 6. Руски език II част – пр. Терпан – 29 септември – 13:00 ч.
 7. Английски език II част – д-р Караджов – 17 септември – 13:00 ч.
 8. Учебна практика II част – пр. Темелкова – 30 септември – 13:00 ч.

 

 

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА  ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАЛЕНИЕ НА  ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ“

 1. Регионализация и инфраструктура в туризма – гл. ас. д-р Кирилов – 27.09.2018 год. – 12:00 ч.
 2. Хазартен туризъм – доц. д-р Георги В. Георгиев – Реферати в Учебен отдел
 3. Бизнес английски език II част – д-р Караджов – 03.09.2018 год. – 12:00 ч.
 4. Подбор и управление на персонала – доц. д-р Биячева – 11.09.2018 год. –12:00 ч.
 5. Технология на кулинарното производство – пр. Чаушев – Реферати в Учебен отдел

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАЛЕНИЕ НА  ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ“

 1. Регионализация и инфраструктура в туризма–гл. ас. д-р Кирилов – 27.09.2018 год. -12:00 ч.
 2. Хазартен туризъм – доц. д-р Георги В. Георгиев – Реферати в Учебен отдел
 3. Бизнес английски език II част – д-р Караджов – 03.09.2018 год. – 12:00 ч.
 4. Подбор и управление на персонала – доц. д-р Биячева – 11.09.2018 г. – 12:00 ч.
 5. Технология на туристическото обслужване – доц. д-р Киров 13.09.2018 г. –12:00

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИКУРС

 1. Управление на проекти – проф. д-р Филипова – 18.09.2018 год. – 12:00 ч.
 2. Цени и ценообразуване – доц. д-р Вергиев – 09.09.2018 год. – 12:00 ч.
 3. Здравословни и безопасни условия на труд – доц. д-р Батуров – Реферати в Учебен отдел
 4. Архитектура и обзавеждане на туристическите обекти – доц. д-р Стойчев – 26.09.2018 год. – 12:00 ч.
 5. Бизнес английски език I част – д-р Караджов – 03.09.2018 год. – 13:00 ч.
 6. Бизнес руски език I част – пр. Терпан – 29.09.2018 год. – 12:00 ч.
 7. Учебна практика IV част – пр. Темелкова – 07.09.2018 год.- 12:00 ч.

 

СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА  ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС

 1. Банков маркетинг – проф. д-р Р. Димитрова – 07.09.2018 год. – 12:00 ч.
 2. Бизнес английски език II част – д-р Караджов – 03.09.2018 год. – 12:00 ч.
 3. Подбор и управление на персонала – доц. д-р Биячева – 11.09.2018 г. – 12:00 ч.
 4. Офис мениджмънт – доц. д-р Биячева – 11.09.2018 г. – 13:00 ч.
 5. Организационно поведение – проф. д-р Кичева – 14.09.2018 год. – 12:00 ч.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИКУРС

 1. Управление на проекти – проф. д-р Филипова – 18.09.2018 год. – 12:00 ч.
 2. Цени и ценообразуване – доц. д-р Вергиев –– 09.09.2018 год. – 12:00 ч.
 3. Предприемачество – доц. д-р Ем. Димитрова – Реферати в Учебен отдел
 4. Анализ на стопанската дейност – доц. д-р Биячева – 11.09.2018 год. – 14:00 ч.
 5. Здравословни и безопасни условия на труд – доц. д-р Батуров – Реферати в Учебен отдел
 6. Бизнес английски език I част – д-р Караджов – 03.09.2018 год. – 13:00 ч
 7. Руски език II част – пр. Терпан – 29.09.2018 год. – 12:00 ч.

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail