Дати за изпити

   СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС – БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

   1. Основи на правото – доц. д-р Станин – 2 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   2. Бизнес комуникации и връзки с обществеността – доц. д-р Димитрова – Реферати в Учебен отдел
   3. Основи на счетоводството – доц. д-р Вергиев – 8 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   4. Английски език ІІ част – д-р Караджов – 5 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   5. Статистика – доц. д-р Грозданов – 6 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   6. Руски език І част – пр. Терпан – 10 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   7. Учебна практика ІІ част – пр. Джупанова – 15 юни 2017 г. – 12:00 ч.

   ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС- БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

   1. Въведение в бизнес администрацията – ас. Владимирова – Реферати в Учебен отдел
   2. Основи на управлението – проф. д-р Кичева – 14 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   3. Приложна математика – доц. д-р Грозданов – 6 юни 2017 г. – 13:00 ч.
   4. Основи на пазарната икономика – доц. д-р Биячева – Реферати в Учебен отдел
   5. Английски език І част – д-р Караджов – 5 юни 2017 г. – 13:00 ч.
   6. Стопанска история – доц. д-р Крачунова – Реферати в Учебен отдел
   7. Учебна практика І част – пр. Джупанова – 15 юни 2017 г. – 13:00 ч.

   15 ЮНИ 2017 ГОД. – УЧЕБНА ПРАКТИКА ІІІ ЧАСТ – 10:00 – 17:00 ЧАСА – ПР. ДЖУПАНОВА

    

   СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

   1. Основи на правото – доц. д-р Станин – 2 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   2. Спа и уелнес туризъм – доц. д-р Георгиев – Реферати в Учебен отдел
   3. Основи на счетоводството – доц. д-р Вергиев – 8 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   4. Конкурентни стратегии за развитие на туризма – проф. д-р Станкова – 1 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   5. Английски език ІІ част – д-р Караджов – 5 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   6. Руски език ІІ част – пр. Терпан – 10 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   7. Учебна практика ІІ част – пр. Темелкова – 9 юни 2017 г. – 12:00 ч.

   ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

   1. Въведение в туризма – доц. д-р Киров  – 14 юни 2017 г. – 13:00 ч.
   2. Основи на управлението – проф. д-р Кичева – 14 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   3. География на туризма  – проф. д-р Станкова – 1 юни 2017 г. – 13:00 ч.
   4. Основи на пазарната икономика – доц. д-р Биячева – Реферани в Учебен отдел
   5. Английски език І част – д-р Караджов – 5 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   6. Руски език І част  – пр. Терпан – 10 юни 2017 г. – 13:00 ч.
   7. Активен отдих и свободно време – доц. д-р Капралов – Реферани в Учебен отдел
   8. Учебна практика І част – пр. Темелкова  – 9 юни 2017 г. – 12:00 ч.

    

   СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС – ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ

   1. Основи на правото – доц. д-р Станин – 2 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   2. Спа и уелнес туризъм – доц. д-р Георгиев – Реферати в Учебен отдел
   3. Основи на счетоводството – доц. д-р Вергиев – 8 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   4. Конкурентни стратегии за развитие на туризма – проф. д-р Станкова – 1 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   5. Английски език ІІ част – д-р Караджов – 5 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   6. Руски език ІІ част – пр. Терпан – 10 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   7. Учебна практика ІІ част – пр. Темелкова – 9 юни 2017 г. – 12:00 ч.

   ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС – ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ

   1. Въведение в туризма – доц. д-р Киров  – 14 юни 2017 г. – 13:00 ч.
   2. Основи на управлението – проф. д-р Кичева – 14 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   3. География на туризма  – проф. д-р Станкова – 1 юни 2017 г. – 13:00 ч.
   4. Основи на пазарната икономика – доц. д-р Биячева – Реферани в Учебен отдел
   5. Английски език І част – д-р Караджов – 5 юни 2017 г. – 12:00 ч.
   6. Руски език І част  – пр. Терпан – 10 юни 2017 г. – 13:00 ч.
   7. Активен отдих и свободно време – доц. д-р Капралов – Реферани в Учебен отдел
   8. Учебна практика І част – пр. Темелкова  – 9 юни 2017 г. – 12:00 ч.

   СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ  КУРС БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – задочно обучение

   1. Предприемачество – доц. д-р Димитрова – Реферати в Учебен отдел
   2. Управление на проекти – проф. д-р Филипова – 23.06.2017 г. – 13:00 ч.
   3. Банков маркетинг – проф. д-р Кичева – 28.06.2017 г. – 12:00 ч.
   4. Офис мениджмънт – доц. д-р Биячева – 20.06.2017 г. – 12:00 ч.
   5. Бизнес английски език І – д-р Караджов – 22.06.2017 г. – 12:00 ч.
   6. Учебна практика V част – пр. Джупанова – Реферати в Учебен отдел
   7. Фирмена сигурност – доц. д-р Батуров – 16.06.2017 г. – 12:00 ч.

    

   ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – задочно обучение

   1. Счетоводство на фирма – доц. д-р Вергиев – 26.06.2017 г. – 12:00 ч.
   2. Стопанска логистика – доц. д-р Батуров – 16.06.2017 г. – 12:00 ч.
   3. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 28.06.2017 г. – 13:00 ч.
   4. Международни икономически отношения – доц. д-р Матеев – 19.06.2017 г. – 10:00 ч.
   5. Правна защита на търговската марка – доц. д-р Станин – 23.06.2017 г. – 12:00 ч.
   6. Английски език ІV част – д-р Караджов  – 22.06.2017 г. – 13:00 ч.
   7. Учебна практика ІV част – пр. Джупанова – Реферати в Учебен отдел

    

   СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ  КУРС „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ” И „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ” – – задочно обучение

   1. Управление на проекти – проф. д-р Филипова – 23.06.2017 г. – 13:00 ч.
   2. Бизнес английски език І част – д-р Караджов – 22.06.2017 г. – 12:00 ч.
   3. Фирмена сигурност – доц. д-р Батуров – 16.06.2017 г. – 12:00 ч.
   4. Конкурентни стратегии за развитие на туризма – проф. д-р Станкова – 26.06.2017 г. – 12:00 ч.
   5. Бизнес руски език І част – пр. Терпан – 17.06.2017 г. – 12:00 ч.
   6. Културно-исторически туризъм – доц. д-р Крачунова – Реферати в Учебен отдел 
   7. Технология на туристическото обслужване (ОУТО) – 28.06.2017 г. – 12:00 ч.
   8. Технология на кулинарното производство (ОУХР) – пр. Чаушев – Реферати в Учебен отдел  

    

   ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ  КУРС „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ” И „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ” – – задочно обучение

   1. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 28.06.2017 г. – 13:00 ч.
   2. Туристическа анимация и екскурзоводна дейност – доц. д-р Крачунова – Реферати в Учебен отдел 
   3. Спортна анимация – доц. д-р Капралов – Реферати в Учебен отдел
   4. Руски език ІV част – пр. Терпан – 17.06.2017 г. – 12:00 ч.
   5. Английски език ІV част –д-р Караджов – 22.06.2017 г. – 13:00 ч.
   6. Учебна практика ІV част – пр. Темелкова – 20.06.2017 г. – 12:00 ч.
   7. Хотелиерство и ресторантьорство  (ОУХР) – доц. д-р Киров – 28.06.2017 г. – 13:00 ч.
   8. Устойчиво развитие на туризма (ОУТО)– гл. ас. д-р Кирилов – 24.06.2017 г. – 12:00 ч.

    

   Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail