Дати за изпити

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ  КУРСБизнес администрация”

 1. Лидерство в управлението – проф. д-р Филипова – 27.09.2017 год. – 12:00 ч.
 2. Маркетинг и реклама – проф. д-р Кичева  – 20.09.2017 год. – 14:00 ч.
 3. Счетоводство на фирма – доц. д-р Вергиев –28.09.2017 год. – 13:00 ч.
 4. Пари, банки, борси – доц. д-р Стойчев – 20.09.2017 год. – 10:00 ч.
 5. Управление на човешките ресурси – доц. д-р Матеев – 21.09.2017 год. – 12:00 ч.
 6. Английски език III част – д-р Караджов – 25.09.2017 год. – 12:00 ч.
 7. Учебна практика III част – пр. Джупанова – 18.09.2017 год. – 13:30 ч.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРСБизнес администрация”

 1. Основи на правото – доц. д-р Станин – 15.09. 2017 г. – 12:00 ч.
 2. Бизнес комуникации и връзки с обществеността – доц. д-р Димитрова – Реферати в Учебен отдел
 3. Основи на счетоводството – доц. д-р Вергиев – 28.09.2017 г. – 13:00 ч.
 4. Английски език ІІ част – д-р Караджов – 25.09. 2017 г. – 13:00 ч.
 5. Статистика – доц. д-р Грозданов – 27.10.2017 г. – 11:00 ч.
 6. Руски език І част – пр. Терпан – 16.09.2017 г. – 12:00 ч.
 7. Учебна практика ІІ част – пр. Джупанова – 18.09.2017 г. – 14:00 ч.

 

 

   СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС – Организация и управление на хотели и ресторанти” и Организация и управление на туристическото обслужване”

   1. Технология на хотелиерството и ресторантьорството (ОУХР) – Доц. д-р Киров – 20.09.2017 год. – 13:00 ч.
   2. Туроператорска, транспортна и агентска дейност (ОУТО) – проф. д-р Станкова – 26.09.2017 г. – 12:00 ч.
   3. Алтернативни форми на туризма – гл. ас. д-р Кирилов – 17.09.2017 год. – 12:00 ч.
   4. Английски език III част – д-р Караджов – 25.09.2017 год. – 12:00 ч.
   5. Маркетинг и реклама – проф. д-р Кичева – 20.09.2017 год. – 14:00 ч.
   6. Руски език III част – пр. Терпан – 16.09.2017 год. – 12:00 ч.
   7. Управление на човешките ресурси – доц. д-р Матеев – 21.09.2017 год. – 12:00 ч.
   8. Учебна практика III част – пр. Темелкова – 19.09.2017 год. – 12:00 ч.

    

   ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРСОрганизация и управление на хотели и ресторанти” и Организация и управление на туристическото обслужване”

   1. Основи на правото – доц. д-р Станин – 15.09.2017 г. – 12:00 ч.
   2. Спа и уелнес туризъм – доц. д-р Георгиев – Реферати в Учебен отдел
   3. Основи на счетоводството – доц. д-р Вергиев – 28.09. 2017 г. – 13:00 ч.
   4. Конкурентни стратегии за развитие на туризма – проф. д-р Станкова – 26.09.2017 г. – 13:00 ч.
   5. Английски език ІІ част – д-р Караджов – 25.09. 2017 г. – 13:00 ч.
   6. Руски език ІІ част – пр. Терпан – 16.09.2017 г. – 13:00 ч.
   7. Учебна практика ІІ част – пр. Темелкова – 19.09.2017 г. – 13:00 ч.

    

    

   Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail