Дати за изпити

Изпити за зимен семестър на първи курс – специалност „Бизнес администрация” – задочно обучение

 1. Основи на пазарната икономика – доц. д-р Биячева – 14 март – 12:00 ч.
 2. Основи на управлението – проф. д-р Кичева -13 март – 13:00 ч.
 3. Стопанска история – доц. д-р Крачунова – Реферати в Учебен отдел
 4. Приложна математика – доц. д-р Грозданов – 13 март – 12:00 ч.
 5. Руски език I част – пр. Терпан -10 март – 12:00 ч.
 6. Английски език I част – д-р Караджов – 17 март – 12:00 ч.
 7. Учебна практика I част – пр. Джупанова  – 8 март – 12:00 ч.

 

Изпити за зимен семестър на първи курс – специалности „Организация и управление на туристическото обслужване” и  „Организация и управление на хотели и ресторанти” – задочно обучение

 1. Въведение в туризма – доц. д-р Киров – 13 март – 12:00 ч.
 2. Основи на пазарната икономика – доц. д-р Биячева – 14 март – 12:00 ч.
 3. Основи на управлението – проф. д-р Кичева -13 март – 13:00 ч.
 4. География на туризма – проф. д-р Станкова -7 март – 13:00 ч.
 5. Руски език I част – пр. Терпан -10 март – 12:00 ч.
 6. Английски език I част – д-р Караджов – 17 март – 12:00 ч.
 7. Учебна практика I част – пр. Темелкова – 12 март – 12:00 ч.

 

Поправителна изпитна сесия за зимен семестър на първи курс -специалност  Бизнес администрация – редовно обучение

 1. Основи на пазарната икономика – доц. д-р Биячева – 14 март – 12:00 ч.
 2. Основи на управлението – проф. д-р Кичева – 13 март – 13:00 ч.
 3. Въведение в бизнес администрацията – доц. д-р Димитрова – 15 март – 12:00 ч.
 4. Приложна математика – доц. д-р Грозданов – 20 март – 12:00 ч.
 5. Английски език I част – д-р Караджов – 17 март – 12:00 ч.
 6. Руски език I част – пр. Терпан – 10 март – 12:00 ч.
 7. Учебна практика I част – пр. Джупанова -27 март – 12:00 ч.
 8. Спорт – доц. д-р Капралов – 27 март – 15:00 ч.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС – ОТ 4 ДО 15 ЮНИ 2018 ГОД.

 

Поправителна изпитна сесия за зимен семестър на първи курсспециалности „Организация и управление на хотели и ресторанти” иОрганизация и управление на туристическото обслужване” – редовно обучение

 1. Основи на пазарната икономика – доц. д-р Биячева – 14 март – 12:00 ч.
 2. Основи на управлението – проф. д-р Кичева – 13 март – 13:00 ч.
 3. Въведение в туризма – доц. д-р Киров – 13 март – 12:00 ч.
 4. География на туризма – проф. д-р Станкова – 7 март – 12:00 ч.
 5. Английски език I част – д-р Караджов – 17 март – 12:00 ч.
 6. Руски език I част – пр. Терпан – 10 март – 12:00 ч.
 7. Учебна практика I част – пр. Темелкова – 27 март – 12:00 ч.
 8. Спорт – доц. д-р Капралов – 27 март – 15:00 ч.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС – ОТ 4 ДО 15 ЮНИ 2018 ГОД.

 

Поправителна изпитна сесия за зимен семестър на първи курсспециалност „Организация и управление на туристическото обслужване” – редовно обучение

 1. Туроператорска, транспортна и агентска дейност  – проф. д-р Станкова – 7 март – 12:00 ч.
 2. Английски език III част – д-р Караджов – 17 март – 12:00 ч.
 3. Руски език III част – пр. Терпан – 10 март – 12:00 ч.
 4. Учебна практика III част – пр. Темелкова – 27 март – 12:00 ч.
 5. Икономика на туризма – доц. д-р Вергиев – 15 март – 12:00 ч.
 6. Управление на човешките ресурси – доц. д-р Матеев – 16 март – 12:00 ч.
 7. Ловен туризъм – доц. д-р Г. В. Георгиев – 20 март – 12:00 ч.
 8. Спорт – доц. д-р Капралов – 27 март – 15:00 ч.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС – ОТ 4 ДО 15 ЮНИ 2018 ГОД.

 

Поправителна изпитна сесия за зимен семестър на трети курс – специалност „Бизнес администрация”  – редовно обучение

 1. Предприемачество – доц. д-р Димитрова – 21 март – 12:00 ч.
 2. Счетоводство на фирма – доц. д-р Вергиев – 15 март – 12:00 ч.
 3. Бизнес комуникации и връзки с обществеността – доц. д-р Димитрова – 21 март – 13:00 ч.
 4. Стопанска история – доц. д-р Крачунова – 22 март – 12:00 ч.
 5. Бизнес английски език I част – д-р Караджов – 17 март – 12:00 ч.
 6. Учебна практика V част – пр. Темелкова – 27 март – 12:00 ч.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС – ОТ 14 ДО 30 МАЙ 2018 ГОД.

 

Поправителна изпитна сесия за зимен семестър на трети курс – специалности „Организация и управление на туристическото обслужване” и „Организация и управление на хотели и ресторанти” – редовно обучение

 1. Технология на кулинарното производство (ОУХР) – пр. Чаушев – 14 март – 12:00 ч.
 2. Технология на туристическото обслужване (ОУТО) – доц. д-р Киров – 13 март – 12:00 ч
 3. Бизнес английски език I част – д-р Караджов – 17 март – 12:00 ч.
 4. Бизнес руски език I част – пр. Терпан – 10 март – 12:00 ч.
 5. Учебна практика V част – пр. Темелкова – 27 март – 12:00 ч.
 6. Здравни аспекти в туризма – доц. д-р Батуров – 20 март – 12:00 ч.
 7. Ловен туризъм – доц. д-р Г. В. Георгиев – 20 март – 12:00 ч.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС – ОТ 14 ДО 30 МАЙ 2018 ГОД.

 

Изпити за летен семестър на втори курс специалност „Бизнес администрация” – задочно обучение

 1. Правна защита на търговската марка – доц. д-р Станин – 23.03.2018 год. – 14:00 ч.
 2. Фирмена сигурност – доц. д-р Батуров – 24.03.2018 год. – 12:00 ч.
 3. Международни икономически отношения – доц. д-р Матеев – 27.03.2018 год. – 12:00 ч.
 4. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 21.03.2018 год. – 13:00 ч.
 5. Английски език IV част – д-р Караджов – 26.03.2018 год. – 12:00 ч.
 6. Бизнес планиране – проф. д-р Филипова – 21.03.2018 год. – 12:00 ч.
 7. Учебна практика IV част – пр. Джупанова – Реферати в Учебен отдел.

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС

 1. Лидерство в управлението – проф. д-р Филипова – 21.03.2018 год. – 13:00 ч.
 2. Маркетинг и реклама – доц. д-р Вергиев – 15.03.2018 год. – 12:00 ч.
 3. Счетоводство на фирма – доц. д-р Вергиев – 15.03.2018 год. – 13:00 ч.
 4. Пари, банки, борси – доц. д-р Стойчев – 19.03.2018 год. – 12:00 ч.
 5. Управление на човешките ресурси – доц. д-р Матеев – 27.03.2018 год. – 14:00 ч.
 6. Английски език III част – д-р Караджов – 26.03.2018 год. – 13:00 ч.

 

Изпити за летен семестър на втори курс специалности „Организация и управление на хотели и ресторанти” и „Организация и управление на туристическото обслужване”

 1. Ловен туризъм – доц. д-р Г. В. Георгиев – 20.03.2018 год. – 12:00 ч.
 2. Туристическа анимация и екскурзоводна дейност – доц. д-р Крачунова – Реферати в Учебен отдел
 3. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 21.03.2018 год. – 13:00 ч.
 4. Устойчиво развитие на туризма – гл. ас. д-р Кирилов – 19.03.2018 год. – 12:00 ч.  
 5. Спортна анимация – доц. д-р Капралов – Реферати в Учебен отдел
 6. Английски език IV част – д-р Караджов – 26.03.2018 год. – 12:00 ч.
 7. Руски език IV част – пр. Терпан – 17.03.2018 год. – 12:00 ч.
 8. Икономика на туризма – 15.03.2018 год. – 13:00 ч.

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС

 1. Маркетинг и реклама – доц. д-р Вергиев – 15.03.2018 год. – 12:00 ч.
 2. Управление на човешките ресурси – доц. д-р Матеев – 27.03.2018 год. – 14:00 ч.
 3. Английски език III част – д-р Караджов – 26.03.2018 год. – 13:00 ч.
 4. Учебна практика III част – пр. Темелкова  – 23.03.2018 год. – 12:00 ч.
 5. Туроператорска, транспортна и агентска дейност (ОУТО) – проф. д-р Станкова – Реферати в Учебен отдел
 6. Технология на хотелиерството и ресторантьорството (ОУХР) – доц. д-р Киров – 21.03.2018 г. – 13:00 ч.
 7. Алтернативни форми на туризма – гл. ас. д-р Кирилов – 19.03.2018 год. – 13:00 ч.
 8.  Руски език III част – пр. Терпан – 17.03.2018 год. – 13:00 ч.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail