Научни семинари и сесии

Обяви за предстоящ Студентски научен семинар

На 23 юни 2021 г. Колеж по туризъм – Благоевград организира Студентски научен семинар на тема „Предизвикателства пред бизнеса и туризма в условията на криза“, който ще се проведе присъствено в сградата на Колежа, както и он-лайн в платформата  ZOOM (линк за семинара ще бъде предоставен допълнително) от 10.00 ч. с лектор доц. д-р Димитър Батуров.

На 10 септември 2021 г. Колеж по туризъм – Благоевград организира Студентски научен семинар на тема „Зелена икономика“, който ще се проведе присъствено в Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и он-лайн в платформата  ZOOM (линк за семинара ще бъде предоставен допълнително) от 17.00 ч. с лектор доц. д-р Стефан Кирилов.

На 21 октомври 2021 г. Колеж по туризъм – Благоевград организира Студентски научен семинар на тема „Интеркултурна комуникация и социални медии“, който ще се проведе присъствено в сградата на Колежа, както и он-лайн в платформата  ZOOM (линк за семинара ще бъде предоставен допълнително) от 11.00 ч. с лектор ас. д-р Кирил Алексиев.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail