Еразъм

Програма Еразъм+, КД1-Мобилност

  • Кандидатстване
  • Студентска мобилност с цел обучение – изходящи студенти
  • Студентска мобилност с цел обучение – входящи студенти
  • Студентска мобилност с цел практика
  • Преподавателска мобилност – изходящи преподаватели
  • Преподавателска мобилност – входящи преподаватели
  • Партньори
  • Еразъм координатор

 


Вътрешна система за организацията, администрирането и управлението на дейностите по програма ЕРАЗЪМ +, Образователна мобилност за граждани в ЧВУ Колеж по туризъм – Благоевград

Eerasmus Chater

STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT

Стратегия за организация и изпълнение на проекти за международно сътрудничество по програма Erasmus+ Programme

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail