Еразъм+

Eвропейската програма за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+" стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Програма "Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица

Програма Еразъм+, КД1-Мобилност


Ръководство по програма Еразъм+

Вътрешна система за организацията, администрирането и управлението на дейностите по програма Еразъм+, Образователна мобилност за граждани в Колеж по туризъм – Благоевград

Eerasmus Chater

Стратегия за организация и изпълнение на проекти за международно сътрудничество по програма Еразъм+

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail