Еразъм

Програма Еразъм+, КД1-Мобилност

  • Кандидатстване
  • Студентска мобилност с цел обучение – изходящи студенти
  • Студентска мобилност с цел обучение – входящи студенти
  • Студентска мобилност с цел практика
  • Преподавателска мобилност – изходящи преподаватели
  • Преподавателска мобилност – входящи преподаватели
  • Партньори
  • Еразъм координатор

 


Eerasmus Chater

STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail