Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“

Заповед №РД09-5490 от 25.10.2017 г.

Уважаеми студенти,

На 27  ноември 2017 г. започва кандидатстването за стипендии за специални постижения по проект В605М20Р001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” за зимен семестър на учебната 2017/2018 година. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 януари 2018 г., а класирането ще бъде обявено на 8 февруари 2018 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите на сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg

Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри: http://eurostipendii.mon.bg

След попълването и подаването на формуляр чрез интернет страницата, формулярът се разпечатва, подписва от студента и се подава в Колеж по туризъм – Благоевград в Учебен отдел от 27.11.2017 г. до 17.01.2018 г.

Правила за реда и условия за кандидатстване

Списък на приоритетните професионални направления

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail