Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“

Уважаеми студенти,
На 17  април 2017 г. започва кандидатстването за стипендии за специални постижения по проект В605М20Р001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” за летен семестър на учебната 2016/2017 година. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 май 2017 г., а класирането ще бъде обявено на 5 юни 2017 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите на сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg

Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри: http://eurostipendii.mon.bg

След попълването и подаването на формуляр чрез интернет страницата, формулярът се разпечатва, подписва от студента и се подава в Колеж по туризъм – Благоевград в Учебен отдел от 18.04.2017 г. до 17.05.2017 г.

Правила за реда и условия за кандидатстване

Списък на приоритетните професионални направления

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail