Прием 2023-2024 г.

ОБЯВА
Колеж по туризъм – Благоевград,
 обявява прием на студенти за редовно и задочно обучение за учебната 2023/2024 година.

СПЕЦИАЛНОСТИ:

  • Организация и управление на хотели и ресторанти
  • Организация и управление на туристическото обслужване
  • Бизнес администрация

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ:

Благоевград, ул. „Брегалница” № 2 (бивше Първо основно училище)  всеки работен ден – Учебен отдел; e-mail: cotur@abv.bg

Прием с оценки от матури

  • За специалност „Бизнес администрация” – оценка от матурата по математика или география и икономика
  • За специалности „Организация  и управление на туристическото обслужване” и „Организация и управление на хотели и ресторанти”  – оценка от матурата по чужд език или история и цивилизация.

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

  • Диплома за завършено средно образование (оригинал и копие);
  • 4 снимки (паспортен формат);
  • Копие на лична карта;
  • Платена семестриална такса.

* На основание чл. 42, ал. 9, т. 4 от Закона за висше образование студентите имат право да завършат предсрочно обучението си.

Брошура 1

Брошура 2

Кандидатстването в Колеж по туризъм – Благоевград за учебната 2023-2024 година

Справочник за кандидат-студенти учебна 2023-2024 година

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail