Частно Висше Училище „Колеж по туризъм – Благоевград“, обявява конкурс за „професор“…

Частно Висше Училище „Колеж по туризъм – Благоевград“, обявява конкурс за „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. „Туризъм“, научна специалност „Икономика и управление по отрасли (Управление на туристическите дестинации)“.

Документи – в ректората, гр. Благоевград,  ул. "Брегалница" 2 (бившето Първо основно училище, над кооперативен пазар),

Телефон: 073835626

Обявата е публикувана в ДВ бр. 36/ 19.05.2015 г.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail