Студентите и преподавателите от Колеж по туризъм – Благоевград, които желаят да кандидатстват за студентска и преподавателска мобилност по програма Еразъм …

Студентите и преподавателите от Колеж по туризъм – Благоевград, които желаят да кандидатстват за студентска и преподавателска мобилност по програма Еразъм за академичната 2016/2017г. е необходимо в срок от 31 октомври до 7 ноември 2016г. да подадат в ректората на Колеж по туризъм следните документи:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“ ЗА 2016/2017 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА:

  1. Молба до Ректора на колежа – свободен текст;
  2. Да имат завършен първи курс на обучение с положени всички изпити;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИИ ПРИ КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“ ЗА 2015/2016 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА:

  1. Молба до Ректора на колежа – свободен текст със списък на приложенията към нея;
  2. CV на английски език – европейски формат;
  3. Разработена (попълнена) работна програма (teaching program) на английски език по образеца, наличен на уеб страницата на Колеж по туризъм – Благоевград;
  4. Сертификат/диплома за владеене на английски език, еквивалентен на ниво В2;
  5. При равностойни кандидатури с предимство се ползват кандидатите, които първи са получили и предоставят разпечатки на одобрителни и-мейл съобщения или официални писма за съгласие от страна на приемащия чуждестранен университет.

За допълнителна информация: 0887 639 559 – доц. Милена Филипова

Можете да кандидатствате за следните университети: Университета в Авейро, Португалия; Университет Биелско, Полша;.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail