Покана за участие в студентски научен семинар

Покана за участие в Студентска научна сесия на тема „Иновативни решения в туризма и бизнес администрацията“ – 19.03.2018 г. от 10.30 часа, зала „проф. Божков“.

Катедра „Туризъм“ и Катедра „Бизнес администрация“ на ЧВУ Колеж по туризъм – гр. Благоевград продължава инициативата по провеждане на постоянен научен семинар за обучаващите се студенти. Те могат да участват във форума, с разработки, изготвени под ръководството на своите преподаватели, в които изразяват виждания по различни проблеми на туризма и бизнеса, за тяхното управление и устойчиво развитие.

Всички участвали в Студентската научна сесия получават СЕРТИФИКАТ за участие, а най-добрите разработки ще бъдат ПУБЛИКУВАНИ в сборник с научни доклади в електронен вариант.

Моля, в случай, че желаете да участвате, попълнете регистрационната форма най-късно до 12 март 2018 г. или за допълнителни разяснения се свържете с Вашия научен консултант.

Примерен доклад – моля придържайте се към задължителните реквизити, посочени в доклада при оформление на Вашите разработки.

Регистрационна форма

Писането на кирилица е задължително.
Ако един студент участва с повече от една тема, за всяка тема се прави отделна регистрация.
Ако двама или повече студенти участват с една тема, всеки студент си прави отделна регистрация.

  Трите имена*

  Специалност

  Бизнес администрацияОрганизация и управление на хотели и ресторантиОрганизация и управление на туристическото обслужване

  Курс

  Факултетен №

  Тема*

  Прикачи файл с доклада*
  (разрешен файлов формат: MS Word)

  Научен консултант /преподавател, който ще ръководи разработването на темата/*

  Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail