Обучение по основните дейности на качеството и неговото осигуряване

На 26.02.2018 г. от 13.00 ч. в зала 1.4.  в Колежа по туризъм ще се проведе обучение по ключовите аспекти на функционирането на вътрешната система по осигуряване и оценяване качеството на образованието. В обучението участват ръководители катедри, инспектори от учебен отдел, катедрени отговорници по качеството и ръководители на функционални звена.

Председател на Колежанската комисия по осигуряване и оценяване качеството на образованието при Колеж по туризъм – Благоевград – доц. д-р Дария Николиева

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail