МОНОГРАФИЧНО НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ „Методологически аспекти на публичния надзор над одиторската професия”

На 17.04.2019 година д-р Дияна Банкова представи монографичното научно изследване базирано върху дисертационен труд – „Методологически аспекти на публичния надзор над одиторската професия” на студентите от  „Колеж по туризъм”  Благоевград.​ 
​Авторът запозна студентите с терминологичното значение на ключови понятия като – „контрол”, „одит”, „инспекция” и „надзор”, които са тясно свързани с правилното функциониране на всеки един бизнесСъщо така бяха отразени и отговорните институции упражняващи контролната функция в туризма. ​
​Електронната книга е достъпна до всички заинтересовани в прикаченият файл по-долу.  

Методологически аспекти на публичния надзор над одиторската професия

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail