Колеж по туризъм – Благоевград участва в заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма

Деветото заседане бе открито от министър Балтова която изтъкна, че разговорите по темата за човешкия ресурс в туризма, обучението и актуалното състояние на пазара на труда, особено в контекста на въздействието на пандемията от Сovid-19, са изключително наложителни и е … Прочетете повече