В ПОДКРЕПА НА НАШИТЕ ДЪЛГОГОДИШНИ ПРИЯТЕЛИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ЛВОВСКИ СТАВПОПИГИОН“ ГР. ЛВОВ, РЕПУБЛИКА УКРАЙНА

Колеж по туризъм – Благоевград проведе разширен Академичен съвет. В него участваха (онлайн) преподавателите, председателя на Студентския съвет и служителите. Основна точка от дневния ред беше обсъждане и вземане на решения по повод критичните военни действия в Украйна. В тази … Прочетете повече