В ПОДКРЕПА НА НАШИТЕ ДЪЛГОГОДИШНИ ПРИЯТЕЛИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ЛВОВСКИ СТАВПОПИГИОН“ ГР. ЛВОВ, РЕПУБЛИКА УКРАЙНА

Колеж по туризъм – Благоевград проведе разширен Академичен съвет. В него участваха (онлайн) преподавателите, председателя на Студентския съвет и служителите. Основна точка от дневния ред беше обсъждане и вземане на решения по повод критичните военни действия в Украйна.

В тази връзка Академичният съвет единодушно заяви своята подкрепа към нашите дългогодишни академични сътрудници от Лвовски ставропигион в гр. Лвов в тези тежки моменти за Украйна.

Нашето сътрудничество е от 2009 година с официален договор. До сега в Колежа са се обучили и дипломирали над 180 студенти. За учебната 2021-2022 година студентите от Украйна са 111.

Заявяваме готовност за  :

  • предоставяне на преподавателите, студентите и техните близки от Украйна хуманитарна помощ.
  • приемане по всяко време в Благоевград преподаватели и студенти за пребиваване и обучение.
  • организиране на дарителска кампания (дрехи, завивки, санитарни принадлежности и други), които да бъдат предоставени в Колежа, след което ще бъдат предадени на БЧК или други подобни организации.

Всички, които могат да помогнат на  украинските настоящи и бивши студенти и да изразят своята съпричастност към тях могат да направят парични дарения. Банковата сметка е IBAN: BG 40CREX92601063181301 и BIC: CREXBGSF.

ДА БЪДЕ МИР В УКРАЙНА И ЦЕЛИЯ СВЯТ!

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail