МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
БЛАГОЕВГРАД

по повод 20-годишнината от основаването си ви кани да участвате в

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема

„Съвременните управленски модели в образованието“

28 април 2023 г.
Благоевград

МЕЖДУНАРОДЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:

 • проф. д-р Борислав Юруков – Ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Председател:

 • Проф. д-р Васил Жечев – Президент на Колеж по туризъм – Благоевград

Съпредседатели:

 • Данчо Таневски – Председател на Балкански Алианс на хотелските асоциации.
 • Доц. д-р Стоян Киров – ректор на Колеж по туризъм – Благоевград
 • Секретар: докторант Адриана Атанасова

Членове:

 • Проф. д-р Ярослав Кмит – Украйна
 • Проф. д-р Нако Ташков – Македония
 • Проф. д-р Януш Скошилас – Полша
 • Доц. д-р Оксана Заболотная – Украйна
 • Доц. д-р Рафал Димчик – Полша
 • Доц. д-р Роксана Рацин – Украйна
 • Доц. д-р Илхан Гюнеш – Турция
 • Доц. д-р Мимоза Котолаку – Албания

Научна и рецензентска комисия

 • Проф. д-р Мария Кичева
 • Проф. д-р Мария Станкова
 • Проф. д-р Милена Филипова
 • Проф. д-р Райна Димитрова
 • Доц. д-р Дария Николиева
 • Доц. д-р Стефан Кирилов
 • Ас. д-р Гергана Йочева

Заявка за участие – PDF формат
Заявка за участие – Word формат

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Съвременни управленски модели в новата реалност и предизвикателства пред висшето образование
 • Иновации в колежанското образование
 • Управленски решения в туризма, бизнес администрацията и икономиката в условия на сложни международни отношения
 • Предизвикателствата на бизнеса по време на кризи
 • Зелената икономика – ново предизвикателства пред света
 • Съвременни управленски модели и иновации в спорта и туризма
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Текстът на доклада трябва да е подготвен за печат съгласно изискванията и да е на български, английски или руски език.
Докладите се рецензират от Научната и рецензентска комисия на списанието и Издателския съвет към Колежа. Препоръчителният обем е до 10 страници.
1. Докладите се оформят на стандартен лист формат А 4.

 • Полета: горе – 20 мм, долу – 20 мм, ляво – 25 мм, дясно –10 мм.

2. Текстът на докладите да бъде оформен по следният начин:

 • Заглавието: Font: Times New roman; Size 12: Font stile: Bold; Effects: All Caps; Paragrapn Alignment: Centered.
 • Имената на авторите: печатат се през един празен ред под заглавието в разгърнат вид – пълно собствено, инициали на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman; Size: 12; Font stile: Bold; Paragrapn Alignment: Left с отстъп 10 мм. Научните степени и звания не се посочват.
 • Адресите за кореспонденция се записват през още един празен ред (без абревиатура), Font: Times New Roman; Size 12: Font stile: Effects: All Caps; Paragrapn Alignment Justified с отстъп 10 мм.
 • Заглавието и имената на авторите на английски език се разполагат както следва: заглавието през два празни реда под адресите за кореспонденция; имената през един празен ред под него – стиловото им оформяне съответства на българските им еквиваленти.
 • Анотацията и ключовите думи на английски език /или другите работни езици/ се оформят така:

ABSTRACT в обем до 10 реда през един празен ред; Font: Times New Roman; Size 10: Font stile: Italic; Paragraph Alignment: Justified.
KEY WORDS – през един празен ред; Font: Times New Roman; Size: 10; Font stile: Italic; Paragraph.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕСрокове:

17.04.2023 г. – получаване на заявките и абстрактите за участие в международната юбилейна научна конференцията – e-mail: cotur@abv.bg
24.04.2023 г. – получаване на докладите, оформени според изискванията с копие за платена такса по банков път – e-mail: cotur@abv.bg
28.04.2023 г. – участие в конференцията в Благоевград, 10.00 ч.

Такси правоучастие – 50 лв.

Материалите от конференцията ще бъдат оформени и публикувани в юбилеен сборник с научни доклади от конференцията, през 2023 г., с ISSN (Print) мека подвързия и ISSN (Online) PDF.
Част от тях ще бъдат селектирани и публикувани в Годишника на колежа, бр. 2, 2023 г., с
ISSN 2815-407X (Print) мека подвързия, ISSN 2815-4169 (Online) PDF

Данни за плащане по банков път:

 • Банка: ”Токуда банк” АД – клон Благоевград,
 • Сдружение Колеж по туризъм – Благоевград
 • CREXBGSF
 • BG40CREX92601063181301
 • Основание: МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023 г., на тема „Съвременните управленски модели в образованието”
 • Име и фамилия на участника.

При невнесена такса участието в конференцията е изцяло за сметка на присъстващите и доклади не се отпечатват.

Важна информация:

 • Работни езици – български, английски, руски.
 • Технически средства – мултимедиен проектор.

Контакти:

 • Адрес за кореспонденция: 2700 Благоевград, ул. „Брегалница” 2 
 • Лице за контакти: Адриана Атанасова
 • Тел: +359876806777, тел +359 (0) 73 835626
 • e-mail: аdriana.atanasova@yahoo.com
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail