НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ!

Във връзка с посещение на Експертна група в Колеж по туризъм – Благоевград по процедура за институционална акредитация КАНИМ всички студенти (настоящи и бивши) и представители на Студентския съвет на среща, която ще се проведе  на 3 ОКТОМВРИ 2019 год. … Прочетете повече

Конкурс за „професор“

Конкурс за „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. „Туризъм“, научна специалност „Икономика и управление по отрасли (Управление на туристическите дестинации)“, обявен в ДВ бр. 36/ 19.05.2015 г.   … Прочетете повече