Решение на Министерски съвет за учебната 2016-2017 година

Решение №328 от 3 май 2016 г. за утвръждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации  на Република  България през учебната 2016-2017 година   … Прочетете повече

Публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“

П о к а н а Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на 2 ноември 2015 г. от 16.30 часа в Колеж по туризъм на публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ с лектор проф. … Прочетете повече

Покана за Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE Expo) и Източноевропейска конференция на игралната индустрия, 23-25-ти ноември 2015 г.

Заявете участие в 8-то  издание на Източноевропейската конференция на игралната индустрия – пресечна точка за контакти и дискусии в региона   … Прочетете повече

Частно Висше Училище „Колеж по туризъм – Благоевград“, обявява конкурс за „професор“…

Частно Висше Училище „Колеж по туризъм – Благоевград“, обявява конкурс за „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. „Туризъм“, научна специалност „Икономика и управление по отрасли (Управление на туристическите дестинации)“. Документи – … Прочетете повече

Решение на Народното събрание на Република България

РЕШЕНИЕ за откриване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование "Колеж по туризъм" със седалище Благоевград Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование Реши: Открива частно висше училище – самостоятелен … Прочетете повече