Процедури за научни степени

Декларация за оригиналност и достоверност word  PDF

Декларация – word   PDF

Заповед – word   PDF

Изискуеми документи по процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности

Приемно-предавателен протокол – word   PDF

Уведомление – word   PDF

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail