Кадрови състав на функционално-административните звена

Кадрови състав на функционално-административните звена
2023 година

І. Комисия за развитие на академичния състав (КРАС)

Председател: Проф. д-р Васил Жечев
Зам.-председател: Доц. д-р Дария Крачунова
Секретар:  Адриана Атанасова

Членове:

 1. Проф. д-р Димитър Вергиев
 2. Доц. д-р Стоян Киров
 3. Доц. д-р Стефан Кирилов
 4. Доц. д-р Георги Георгиев

ІІ. Издателски съвет (ИС)

Председател: Доц. д-р Дария Крачунова

Членове:

 1. Доц. д-р Стефан Кирилов
 2. Ас. д-р Гергана Йочева
 3. Ас. д-р Васил Василев
 4. Адриана Атанасова

ІII.  Център за изследване и квалификация

Председател: Доц. д-р Георги Георгиев

Членове:

 1. Проф. д-р Мария Кичева
 2. Проф. д-р Райна Димитрова
 3. Гл. ас. д-р Марияна Вергиева
 4. Денислав Кръстев – студент

IV. Кариерен център (КЦ)

Председател: Доц. д-р Стефан Кирилов

Членове:

 1. Доц. д-р Дария Крачунова
 2. Гл. ас. д-р Валентин Бошкилов
 3. Ас. д-р Албена Георгиева
 4. Пр. Мария Джупанова
 5. Любомир Стоянов

V. Колежанска комисия по осигуряване и оценяване качеството на образованието (ККООКО)

Председател: Доц. д-р Дария Крачунова

Членове:

 1. Доц. д-р Стефан Кирилов
 2. Гл. ас. д-р Кирил Алексиев
 3. Гл. ас. д-р Марияна Крумова
 4. Ас. д-р Гергана Йочева
 5. Нина Илиева
 6. Стела Димитрова – студент

VІ. Звено за координация на международното сътрудничество и за реализация на проекти (ЗКМСРП)

Председател: Доц. д-р Стоян Киров

Членове:

 1. Проф. д-р Мария Станкова
 2. Проф. д-р Милена Филипова
 3. Доц. д-р Олга Просович
 4. Доц. д-р Силвена Йорданова
 5. Гл. ас. д-р Валентин Бошкилов
 6. Пр. Роксолана Рацин

VII. Контролен съвет

Председател: Доц. д-р Димитър Батуров

Членове:

 1. Доц. д-р Дария Крачунова
 2. Радослав Паралов – студент

VIII. Студентски съвет

Председател: Радослав Паралов

Членове:

 1. Атанас Лиманов
 2. Стела Димитрова
 3. Любомир Стоянов

. Учебен отдел: Мария Джупанова

Х. Библиотечно-информационен център: Ас. д-р Албена Георгиева и пр. Мариана Темелкова

ХI. Комисия по етика:

Председател: – доц. д-р Бойчо Стойчев

 Членове:

 1. Ас. д-р Иван Ванчев
 2. Пр. Йордан Стоянов

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail