Кадрови състав на функционално-административните звена

І. Комисия за развитие на академичния състав (КРАС)

Председател: Проф. д-р Васил Жечев
Зам.-председател: Доц. д-р Дария Крачунова
Секретар:  Адриана Атанасова

Членове:

 1. Проф. д-р Любомир Алексиев
 2. Проф. д-р Димитър Вергиев
 3. Доц. д-р Димчо Тодоров

ІІ. Издателски съвет (ИС)

Председател: Доц. д-р Дария Крачунова

Членове:

 1. Проф. д-р Димитър Вергиев
 2. Доц. д-р Стефан Кирилов
 3. Доц. д-р Стоян Киров
 4. Венета Христова
 5. Адриана Атанасова

ІII. Научно-изследователски център (НИЦ)

Председател: Проф. д-р Димитър Вергиев

Членове:

 1. Доц. д-р Димитър Батуров
 2. Доц. д-р Георги Василев Георгиев
 3. Гл. ас. д-р Марияна Вергиева
 4. Гл. ас. д-р Румяна Константинова
 5. Антон Паралов – студент

IV. Кариерен център (КЦ)

Председател: Доц. д-р Стефан Кирилов

Членове:

 1. Доц. д-р Дария Крачунова
 2. Пр. Мария Джупанова
 3. Пр. Мариана Темелкова
 4. Пр. Асен Чаушев
 5. Любомир Любенов

V. Колежанска комисия по осигуряване и оценяване качеството на образованието (ККООКО)

Председател: Доц. д-р Дария Крачунова

Членове:

 1. Проф. д-р Димитър Вергиев
 2. Доц. д-р Стоян Киров
 3. Доц. д-р Стефан Кирилов
 4. Ас. д-р Кирил Алексиев
 5. Нина Илиева
 6. Стела Димитрова – студент

VІ. Звено за координация на международното сътрудничество и за реализация на проекти (ЗКМСРП)

Председател: проф. д-р Димитър Вергиев

Членове:

 1. доц. д-р Силвена Йорданова
 2. ас. д-р Иван Ванчев

VII. Контролен съвет

Председател: Доц. д-р Димитър Батуров

Членове:

 1. Доц. д-р Стоян Киров
 2. Радослав Паралов – студент

VIII. Студентски съвет

Председател: Радослав Паралов

Членове:

 1. Георги Дичев
 2. Стела Димитрова
 3. Антон Паралов

IХ. Учебен отдел:

 1. Венета Христова
 2. Мария Джупанова

Х. Библиотечно-информационен център:

 1. Венета Христова
 2. Адриана Атанасова

ХI. Комисия по етика:

Председател: доц. д-р Бойчо Стойчев

 Членове:

 1. ас. д-р Иван Ванчев
 2. Йордан Стоянов

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail