Академичен календар

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

  • ОЧНИ АУДИТОРНИ ЗАНЯТИЯ

I курс (всички специалности) – 02.09.2019 год.  до 15.09.2019 год.

II курс (всички специалности) – 16.09.2019 год. до 30.09.2019 год.

III курс (всички специалности) – семестриална изпитна сесия -03.09.2019 – 15.09.2019 г.

  • Държавни изпити30 ноември и 1 декември 2019 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

  • ОЧНИ АУДИТОРНИ ЗАНЯТИЯ И СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

I курс – 02.03.2020 г. до 15.03.2020 г.

II курс – 16.03.2020 г. до 31.03.2020 г.

  • Аудиторни занятия и изпитна сесия: II курс – 01.06.2020 г. до 14.06.2020 г. и  III курс – 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

     • Аудиторна заетост

• I курс, II курс и III курс всички специалности – 01.10.2019 г. до 21.12.2019 г.

  • Изпитна сесия – 02.01.2020 г. до 10.01.2020 г.
  • Зимен стаж – 11.01.2020 г. до 28.02.2020 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

  • Аудиторна заетост – 02.03.2020 г. до 31.05.2020 г.
  • Семестриална изпитна сесия – 03.06.2020 г. до 11.06.2020 г.
  • Летен стаж (I и II курс) – 01.07.2020 г. до 20.09.2020 г.

 

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 2020 год.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПРАКТИЧЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

4 АПРИЛ

5 АПРИЛ

6 ЮНИ

7 ЮНИ

5 ДЕКЕМВРИ

6 ДЕКЕМВРИ

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail