Академичен календар

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 • ОЧНИ АУДИТОРНИ ЗАНЯТИЯ
  • I курс (всички специалности) – 01.10.2021 год.  до 15.10.2021 год.
  • II курс (всички специалности) – 16.10.2021 год. до 30.10.2021 год.
  • III курс (всички специалности) – 16.10.2021 год. до 30.10.2021 год.
 • Държавни изпити4 декември и 5 декември 2021 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 • ОЧНИ АУДИТОРНИ ЗАНЯТИЯ И СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
  • I курс – 01.03.2022 г. до 15.03.2022 г.
  • II курс – 16.03.2022 г. до 31.03.2022 г.
 • Аудиторни занятия и изпитна сесия: II курс – 01.06.2022 г. до 14.06.2022 г. и  III курс – 15.06.2022 г. до 30.06.2022 г.

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 • Аудиторна заетост
  • I курс, II курс и III курс всички специалности – 01.10.2021 г. до 21.12.2021 г.
   • Изпитна сесия – 04.01.2022 г. до 14.01.2022 г.
   • Зимен стаж – 18.01.2022 г. до 28.02.2022 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 • Аудиторна заетост – 01.03.2022 г. до 31.05.2022 г.
 • Семестриална изпитна сесия – 01.06.2022 г. до 11.06.2022 г.
 • Летен стаж (I и II курс) – 01.07.2022 г. до 20.09.2022 г.

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПРАКТИЧЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

2 АПРИЛ 2022 година

3 АПРИЛ 2022 година

4 ЮНИ 2022 година

5 ЮНИ 2022 година

3 ДЕКЕМВРИ 2022 година

4 ДЕКЕМВРИ 2022 година

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail