Академичен календар

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

  • ОЧНИ АУДИТОРНИ ЗАНЯТИЯ

I курс (всички специалности) – 15.09.2020 год.  до 30.09.2020 год.

II курс (всички специалности) – 15.09.2020 год. до 30.09.2020 год.

III курс (всички специалности) – 15.09.2020 год. до 30.09.2020 год.

  • Държавни изпити5 декември и 6 декември 2020 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

  • ОЧНИ АУДИТОРНИ ЗАНЯТИЯ И СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

I курс – 01.03.2021 г. до 15.03.2021 г.

II курс – 16.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

  • Аудиторни занятия и изпитна сесия: II курс – 01.06.2021 г. до 14.06.2021 г. и  III курс – 15.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

     • Аудиторна заетост

• I курс, II курс и III курс всички специалности – 01.10.2020 г. до 21.12.2020 г.

  • Изпитна сесия – 04.01.2021 г. до 14.01.2021 г.
  • Зимен стаж – 18.01.2021 г. до 28.02.2021 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

  • Аудиторна заетост – 01.03.2021 г. до 31.05.2021 г.
  • Семестриална изпитна сесия – 01.06.2021 г. до 11.06.2021 г.
  • Летен стаж (I и II курс) – 01.07.2021 г. до 20.09.2021 г.

 

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 2021 год.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПРАКТИЧЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

3 АПРИЛ

4 АПРИЛ

5 ЮНИ

6 ЮНИ

4 ДЕКЕМВРИ

5 ДЕКЕМВРИ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail