График за консултации на преподавателите

КАТЕДРА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“

 1. Ръководител катедра – доц. д-р Дария Крачунова – сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 2. проф. д-р Мария Кичева – понеделник  10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 3. проф. д-р Райна Димитрова – вторник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 4. проф. д-р Милена Филипова – четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 5. проф. д-р Димитър Вергиев – петък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 6. доц. д-р Васил Грозданов – понеделник  10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 7. доц. д-р Бойчо Стойчев – вторник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 8. доц. д-р Манол Станин – сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 9. доц. д-р Силвена Йорданова – четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 10. гл. ас. д-р Румяна Константинова – петък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 11. ас. д-р Радослав Владов – понеделник  10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 12. гл. ас. д-р Марияна Вергиева – вторник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 13. ас. д-р Валентин Бошкилов – сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 14. ас. д-р Иван Кочев – четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 15. ас. д-р Иван Ванчев – петък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч
 16. ас. Йордан Стоянов – понеделник  10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 17. пр. Мария Джупанова – вторник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч

 

КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ”

 1. Ръководител катедра – доц. д-р Стефан Кирилов – понеделник  10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 2. проф. д-р Васил Жечев – вторник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 3. проф. д-р Мария Станкова – сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 4. проф. д-р Любомир Алексиев – четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 5. доц. д-р Стоян Киров – петък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч
 6. доц. д-р Георги Василев Георгиев – понеделник  10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 7. доц. д-р Димитър Батуров – вторник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 8. доц. д-р Димчо Тодоров – сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 9. ас. д-р Владимир Караджов – четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 10. ас. д-р Васил Василев – петък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч
 11. ас. д-р Кирил Алексиев – понеделник  10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 12. ас. д-р Блага Русева – вторник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 13. пр. Мариана Темелкова – сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.
 14. пр. Асен Чаушев – четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail