График за консултации на преподавателите

КАТЕДРА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

Ръководител катедра – Доц. д-р Райна Димитрова

 • сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

Проф. д-р Мария Кичева

 • вторник  10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

Проф. д-р Милена Филипова

 • сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

Доц. д-р Емилия Димитрова

 • четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

Доц. д-р Васил Грозданов

 • понеделник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

Доц. д-р Манол Станин

 • петък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

Доц. д-р Димитър Вергиев

 • понеделник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

Доц. д-р Елена Биячева

 • сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

Доц. д-р Бойчо Стойчев

 • четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

Ас. Маргарита Владимирова

 • понеделник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

пр. Мария Джупанова

 • вторник  10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 

КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“

 • Ръководител катедра – доц. д-р Георги Матеев

четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 • проф. д-р Васил Жечев 

понеделник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 • проф. д-р Петър Славейков 

сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 • проф. д-р Мария Станкова

петък 13:30 – 16:30 ч.

 • проф. д-р Любомир Алексиев
 •  
 • доц. д-р Дария Николиева 

четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 • доц. д-р Стефан Капралов 

понеделник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 • доц. д-р Стоян Киров

сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 • доц. д-р Георги Цотов Георгиев

четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 • доц. д-р Георги Василев Георгиев

понеделник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 • доц. д-р Димитър Батуров
 •  
 • гл. ас. д-р Стефан Кирилов 

четвъртък 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 • ас. д-р Владимир Караджов

сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 • пр. Мариана Темелкова 

петък 13:30 – 16:30 ч.

 • пр. Мария Терпан

сряда 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 • пр. Асен Чаушев

понеделник 10:00 – 12 :00 / 14:00 – 16:00 ч.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail