Дати за изпити

ПОПРАВИЛЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”

 1. Бизнес комуникации и работа в съвременна комуникационна среда – ас. д-р Владов – 11.10.2021 г. – 12:00 ч.
 2. Основи на счетоводството – проф. д-р Вергиев – 12.10.2021 г. – 12:00 ч.
 3. Стопанска история – доц. д-р Крачунова – 13.10.2021 г. – 12:00 ч.
 4. Устойчиво развитие – доц. д-р Владов – 14.10.2021 г. – 12:00 ч.
 5. Статистика – гл. ас. д-р Константинова – 15.10.2021 г. – 12:00 ч.
 6. Английски език 2 част – ас. д-р Караджов – 18.10.2021 г. – 12:00 ч.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”

 1. Счетоводство на фирма – проф. д-р Вергиев – 11.10.2021 г. – 12:00 ч.
 2. Правна защита на търговската марка – доц. д-р Станин – 12.10.2021 г. – 12:00 ч.
 3. Анализ на стопанската дейност – доц. д-р Стойчев – 13.10.2021 г. – 12:00 ч.
 4. Бизнес етика – проф. д-р Кичева – 14.10.2021 г. – 12:00 ч.
 5. Цени и ценообразуване – проф. д-р Вергиев – 15.10.2021 г. – 12:00 ч.
 6. Английски език 4 част – ас. д-р Караджов – 19.10.2021 г. – 12:00 ч.

 

ПОПРАВИЛЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ”

 1. Алтернативни форми на туризма – доц. д-р Кирилов – 23.10.2021 г. – 12:00 ч.
 2. Туристическа анимация и екскурзоводна дейност – доц. д-р Киров – 22.10.2021 г. – 12:00 ч.
 3. Мениджмънт на ловно-туристическата дейност – доц. д-р Георгиев – 21.10.2021 г. – 12:00 ч.
 4. Устойчиво развитие на туризма – доц. д-р Кирилов – 20.10.2021 г. – 12:00 ч.
 5. Английски език 2 част – ас. д-р Караджов – 18.10.2021 г. – 12:00 ч.

 

ПОПРАВИЛЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ”

 1. Алтернативни форми на туризма – доц. д-р Кирилов – 23.10.2021 г. – 12:00 ч.
 2. Туристическа анимация и екскурзоводна дейност – доц. д-р Киров – 22.10.2021 г. – 12:00 ч.
 3. Европейски културни маршрути – доц. д-р Крачунова  – 21.10.2021 г. – 12:00 ч.
 4. Устойчиво развитие на туризма – доц. д-р Кирилов – 20.10.2021 г. – 12:00 ч.
 5. Английски език 2 част – ас. д-р Караджов – 18.10.2021 г. – 12:00 ч.

 

ПОПРАВИЛЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ”

 1. Управление на човешките ресурси – проф. д-р Димитрова – 18.10.2021 г. – 12:00 ч.
 2. Бизнес етика – проф. д-р Кичева – 19.10.2021 г. – 12:00 ч.
 3. Организация на туризма и свободното време – проф. д-р Жечев  – 20.10.2021 г. – 12:00 ч.
 4. Мениджмънт на хазартно-туристическата дейност – доц. д-р Георгиев – 21.10.2021 г. – 12:00 ч.
 5. Английски език 4 част – ас. д-р Караджов – 22.10.2021 г. – 12:00 ч.

 

ПОПРАВИЛЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ”

 1. Управление на човешките ресурси – проф. д-р Димитрова – 18.10.2021 г. – 12:00 ч.
 2. Бизнес етика – проф. д-р Кичева – 19.10.2021 г. – 12:00 ч.
 3. Кухнята и хранене през вековете – доц. д-р Крачунова  – 20.10.2021 г. – 12:00 ч.
 4. Мениджмънт на хазартно-туристическата дейност – доц. д-р Георгиев – 21.10.2021 г. – 12:00 ч.
 5. Английски език 4 част – ас. д-р Караджов – 22.10.2021 г. – 12:00 ч.

 

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Пари, банки, борси – доц. д-р Стойчев – 18.10.2021 г. – 12:00 ч.
 2. Маркетинг и реклама – гл. ас. д-р Константинова – 19.10.2021 г. – 12:00 ч.
 3. Управление на човешките ресурси – проф. д-р Димитрова – 20.10.2021 г. – 12:00 ч.
 4. Подбор и управление на персонала – доц. д-р Йорданова – 21.10.2021 г. – 12:00 ч.
 5. Лидерство и лидерски компетенции – проф. д-р Филипова – 22.10.2021 г. – 12:00 ч.

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС

 1. Бизнес комуникации и работа в съвременна комуникационна среда – ас. д-р Владов – 25.10.2021 г. – 12:00 ч.
 2. Основи на счетоводството – проф. д-р Вергиев – 26.10.2021 г. – 12:00 ч.
 3. Стопанска история – доц. д-р Крачунова – 27.10.2021 г. – 12:00 ч.
 4. Статистика – гл. ас. д-р Константинова – 28.10.2021 г. – 12:00 ч.

 

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА II КУРС СПЕЦИАЛНОСТ
„ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Технология на туристическото обслужване – доц. д-р Киров – 19.10.2021 г. – 12:00 ч.
 2. Икономика на туризма – проф. д-р Вергиев – 20.10.2021 г. – 12:00 ч.
 3. Конкурентни стратегии за развитие на туризма – доц. д-р Батуров – 21.10.2021 г. – 12:00 ч.
 4. Работа в екип – ас. д-р Владов – 22.10.2021 г. – 12:00 ч.
 5. Английски език III част – ас. д-р Караджов – 23.10.2021 г. – 12:00 ч.

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА I КУРС

 1. Алтернативни форми на туризма – доц. д-р Кирилов – 25.10.2021 г. – 12:00 ч.
 2. Туристическа анимация и екскурзоводна дейност – доц. д-р Киров – 26.10.2021 г. – 12:00 ч.
 3. Европейски културни маршрути – доц. д-р Крачунова – 27.10.2021 г. – 12:00 ч.
 4. Устойчиво развитие на туризма – доц. д-р Кирилов – 28.10.2021 г. – 12:00 ч. 
 5. Английски език II част – – ас. д-р Караджов – 29.10.2021 г. – 12:00 ч.

 

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА II КУРС СПЕЦИАЛНОСТ
„ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Технология на хотелиерството и ресторантьорството – доц. д-р Тодоров – 19.10.2021 г. – 12:00 ч.
 2. Икономика на туризма – проф. д-р Вергиев – 20.10.2021 г. – 12:00 ч.
 3. Конкурентни стратегии за развитие на туризма – доц. д-р Батуров – 21.10.2021 г. – 12:00 ч.
 4. Работа в екип – ас. д-р Владов – 22.10.2021 г. – 12:00 ч.
 5. Английски език III част – ас. д-р Караджов – 23.10.2021 г. – 12:00 ч.

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА I КУРС

 1. Алтернативни форми на туризма – доц. д-р Кирилов – 25.10.2021 г. – 12:00 ч.
 2. Туристическа анимация и екскурзоводна дейност – доц. д-р Киров – 26.10.2021 г. – 12:00 ч.
 3. Мениджмънт на ловно – туристическата дейност – доц. д-р Георгиев – 27.10.2021 г. – 12:00 ч.
 4. Устойчиво развитие на туризма – доц. д-р Кирилов – 28.10.2021 г. – 12:00 ч. 
 5. Английски език II част – – ас. д-р Караджов – 29.10.2021 г. – 12:00 ч.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail