Дати за изпити

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”

 1. Въведение в бизнес администрацията – проф. д-р Р. Димитрова  – 12.03.2021 год.
 2. Основи на управлението – проф. д-р Кичева – 15.03.2021 год.
 3. Основи на пазарната икономика – доц. д-р Стойчев – 08.03.2021 год.
 4. Основи на правото – доц. д-р Станин  – 11.03.2021 год.
 5. Приложна математика – доц. д-р Грозданов – 16.03.2021 год.
 6. Английски език I част – ас. д-р Караджов – 18.03.2021 год.
 7. Учебна практика I част – пр. Джупанова  – 19.03.2021 год.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 01.06.2021 до 11.06.2021 година
ЛЕТЕН СТАЖ – 01.07.2021 до 20.09.2021 година

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ”

 1. Въведение в туризма – доц. д-р Киров  – 12.03.2021 год.
 2. Основи на управлението – проф. д-р Кичева – 15.03.2021 год.
 3. Основи на пазарната икономика – доц. д-р Стойчев – 08.03.2021 год.
 4. Основи на правото – доц. д-р Станин  – 11.03.2021 год.
 5. География на туризма – проф. д-р Станкова – 16.03.2021 год.
 6. Английски език I част – ас. д-р Караджов – 18.03.2021 год.
 7. Учебна практика I част – пр. Темелкова  – 19.03.2021 год.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 01.06.2021 до 11.06.2021 година
ЛЕТЕН СТАЖ – 01.07.2021 до 20.09.2021 година

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ”

 1. Въведение в туризма – доц. д-р Киров  – 12.03.2021 год.
 2. Основи на управлението – проф. д-р Кичева – 15.03.2021 год.
 3. Основи на пазарната икономика – доц. д-р Стойчев – 08.03.2021 год.
 4. Основи на правото – доц. д-р Станин  – 11.03.2021 год.
 5. География на туризма – проф. д-р Станкова – 16.03.2021 год.
 6. Английски език I част – ас. д-р Караджов – 18.03.2021 год.
 7. Учебна практика I част – пр. Темелкова  – 19.03.2021 год.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 01.06.2021 до 11.06.2021 година
ЛЕТЕН СТАЖ – 01.07.2021 до 20.09.2021 година

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”

 1. Пари, банки, борси – доц. д-р Стойчев – 04.03.2021 г.
 2. Маркетинг и реклама – проф. д-р Р. Димитрова – 08.03.2021 г.
 3. Управление на човешките ресурси – проф. д-р Р. Димитрова – 10.03.2021 г.
 4. Лидерство и лидерски компетенции – проф. д-р Филипова – 12.03.2021 г.
 5. Английски език III част – ас. д-р Караджов – 22.03.2021 год.
 6. Учебна практика III част – пр. Джупанова  – 23.03.2021 год.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 01.06.2021 до 11.06.2021 година
ЛЕТЕН СТАЖ – 01.07.2021 до 20.09.2021 година

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ”

 1. Технология на хотелиерството и ресторантьорството – доц. д-р Киров – 04.03.2021 год.
 2. Икономика на туризма – проф. д-р Вергиев – 08.03.2021 год.
 3. Конкурентни стратегии за развитие на туризма – проф. д-р Станкова – 11.03.2021 год.
 4. Алтернативни форми на туризма – доц. д-р Кирилов – 15.03.2021 год.
 5. Английски език III част – ас. д-р Караджов – 22.03.2021 год.
 6. Учебна практика III част – пр. Темелкова  – 23.03.2021 год.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 01.06.2021 до 11.06.2021 година
ЛЕТЕН СТАЖ – 01.07.2021 до 20.09.2021 година

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ”

 1. Технология на туристическото обслужване – доц. д-р Киров – 05.03.2021 год.
 2. Икономика на туризма – проф. д-р Вергиев – 08.03.2021 год.
 3. Конкурентни стратегии за развитие на туризма – проф. д-р Станкова – 11.03.2021 год.
 4. Алтернативни форми на туризма – доц. д-р Кирилов – 15.03.2021 год.
 5. Английски език III част – ас. д-р Караджов – 22.03.2021 год.
 6. Учебна практика III част – пр. Темелкова  – 23.03.2021 год.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 01.06.2021 до 11.06.2021 година
ЛЕТЕН СТАЖ – 01.07.2021 до 20.09.2021 година

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ”

 1. Устойчиво развитие на туризма – доц. д-р Кирилов – 16.03.2021 год.
 2. Архитектура и обзавеждане на туристически обекти – доц. д-р Стойчев – 05.03.2021 г.
 3. Маркетинг и реклама – проф. д-р Р. Димитрова – 15.03.2021 год.
 4. Здравословни и безопасни условия на труд – доц. д-р Батуров – 17.03.2021 год.
 5. Технология на кулинарното производство  – пр. Чаушев  – 18.03.2021 год.
 6. Бизнес английски език I част – ас. д-р Караджов – 23.03.2021 год.
 7. Учебна практика V част – пр. Темелкова  – 24.03.2021 год.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС – ОТ 4 ДО 14 МАЙ 2021 ГОД.
ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – 15 ДО 31 МАЙ 2021 ГОД.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ”

 1. Устойчиво развитие на туризма – доц. д-р Кирилов – 16.03.2021 год.
 2. Архитектура и обзавеждане на туристически обекти – доц. д-р Стойчев – 05.03.2021 г.
 3. Маркетинг и реклама – проф. д-р Р. Димитрова – 15.03.2021 год.
 4. Здравословни и безопасни условия на труд – доц. д-р Батуров – 17.03.2021 год.
 5. Туроператорска, транспортна и агентска дейност – проф. д-р Станкова – 18.03.2021 год.
 6. Бизнес английски език I част – ас. д-р Караджов – 23.03.2021 год.
 7. Учебна практика V част – пр. Темелкова  – 24.03.2021 год.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС – ОТ 4 ДО 14 МАЙ 2021 ГОД.
ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – 15 ДО 31 МАЙ 2021 ГОД.

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“

 1. Въведение в бизнес администрацията – проф. д-р Р. Димитрова – 04.03.2021 г.
 2. Основи на пазарната икономика – доц. д-р Стойчев – 05.03.2021 г.
 3. Основи на управлението – проф. д-р Кичева – 10.03.2021 г.
 4. Основи на правото – доц. д-р Станин – 11.03.2021 г.
 5. Приложна математика – доц. д-р Грозданов – 09.03.2021 г.
 6. Английски език I част – ас. д-р Караджов – 13.03.2021 г.
 7. Учебна практика I част – пр. Джупанова – 12.03.2021 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ“

 1. Въведение в туризма – доц. д-р Киров  – 04.03.2021 г.
 2. Основи на пазарната икономика – доц. д-р Стойчев – 05.03.2021 г.
 3. Основи на управлението – проф. д-р Кичева – 10.03.2021 г.
 4. Основи на правото – доц. д-р Станин – 11.03.2021 г.
 5. География на туризма – проф. д-р Станкова  – 09.03.2021 г.
 6. Английски език I част – ас. д-р Караджов – 13.03.2021 г.
 7. Учебна практика I част – пр. Темелкова  – 12.03.2021 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ“

 1. Въведение в туризма – доц. д-р Киров  – 04.03.2021 г.
 2. Основи на пазарната икономика – доц. д-р Стойчев – 05.03.2021 г.
 3. Основи на управлението – проф. д-р Кичева – 10.03.2021 г.
 4. Основи на правото – доц. д-р Станин – 11.03.2021 г.
 5. География на туризма – проф. д-р Станкова  – 09.03.2021 г.
 6. Английски език I част – ас. д-р Караджов – 13.03.2021 г.
 7. Учебна практика I част – пр. Темелкова  – 12.03.2021 г.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

 1. Анализ на стопанската дейност – доц. д-р Стойчев – 17.03.2021 г.
 2. Английски език IV част – ас. д-р Караджов – 18.03.2021 г.
 3. Правна защита на търговската марка – доц. д-р Станин – 19.03.2021 г.
 4. Счетоводство на фирма – проф. д-р Вергиев – 22.03.2021 г.
 5. Иновации и управление на риска – ас. д-р Владов – 23.03.2021 г.
 6. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 24.03.2021 г.
 7. Учебна практика IV част – пр. Джупанова – 25.03.2021 г.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ“

 1. Управление на човешките ресурси – проф. д-р Р. Димитрова – 17.03.2021 г.
 2. Хазартен туризъм – доц. д-р Георгиев – 18.03.2021 г.
 3. Подбор и управление на персонала – доц. д-р Стойчев – 19.03.2021 г.
 4. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 22.03.2021 г.
 5. Английски език IV част  – ас. д-р Караджов – 23.03.2021 г.
 6. Учебна практика IV част – пр. Темелкова – 24.03.2021 г.

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ“

 1. Управление на човешките ресурси – проф. д-р Р. Димитрова – 17.03.2021 г.
 2. Хазартен туризъм – доц. д-р Георгиев – 18.03.2021 г.
 3. Подбор и управление на персонала – доц. д-р Стойчев – 19.03.2021 г.
 4. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 22.03.2021 г.
 5. Английски език IV част  – ас. д-р Караджов – 23.03.2021 г.
 6. Учебна практика IV част – пр. Темелкова – 24.03.2021 г.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail