Дати за изпити

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

 1. Пари, банки, борси – доц. д-р Стойчев – 21.09.2020 г.  – 12:00 ч.
 2. Маркетинг и реклама – проф. д-р Р. Димитрова – 17.09.2020 г. – 12:00 ч
 3. Управление на човешките ресурси – – проф. д-р Р. Димитрова – 17.09.2020 г. – 13:00 ч
 4. Лидерство и лидерски компетенции – проф. д-р Филипова – 16.09.2020 г. – 12:00 ч.
 5. Английски език 3 част – д-р Караджов – 15.09.2020 г. – 12:00 ч.
 6. Учебна практика 3 част – пр. Джупанова – Реферати в Учебен отдел

 

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТИ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ“ И „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ“ УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

 1. Технология на хотелиерството и ресторантьорството (ОУХР) – доц. д-р Киров – 25.09.2020 г. – 12:00 ч.
 2. Технология на туристическото обслужване (ОУТО) – доц. д-р Киров  – 25.09.2020 г. – 13:00 ч.
 3. Икономика на туризма – проф. д-р Вергиев – 23.09.2020 г. – 12:00 ч.
 4. Конкурентни стратегии за развитие на туризма – проф. д-р Станкова – 21.09.2020 г. – 12:00 ч.
 5. Алтернативни форми на туризма – доц. д-р Кирилов – 24.09.2020 г. – 12:00 ч.
 6. Английски език 3 част – д-р Караджов – 15.09.2020 г. – 12:00 ч.
 7. Учебна практика 3 част –пр. Темелкова  – 16.09.2020 г. – 12:00 ч.

 

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

 1. Маркетинг и реклама – проф. д-р Р. Димитрова – 24.09.2020 г. – 12:00 ч.
 2. Предприемачество – доц. д-р Ем. Димитрова – Реферати в Учебен отдел
 3. Цени и ценообразуване – проф. д-р Р. Димитрова – 24.09.2020 г. – 13:00 ч.
 4. Здравословни и безопасни условия на труд – доц. д-р Батуров – 23.09.2020 г. – 12:00 ч.
 5. Фирмена сигурност – доц. д-р Батуров – 23.09.2020 г. – 13:00 ч.
 6. Бизнес английски език 1 част – д-р Караджов – 15.09.2020 г. – 14:00 ч.

 

СЕМЕСТРИАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ТРЕТИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТИ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ“ И „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ“ УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

 1. Архитектура и обзавеждане на туристическите обекти –доц. д-р Стойчев – 21.09.2020 г. – 13:00 ч.
 2. Туроператорска, транспортна и агентска дейност (ОУТО) – проф. д-р Станкова – 24.09.2020 г. – 12:00 ч.
 3. Технология на кулинарното производство (ОУХР) – пр. Чаушев – Реферати в Учебен отдел
 4. Маркетинг и реклама – проф. д-р Р. Димитрова – 24.09.2020 г. – 12:00 ч.
 5. Здравословни и безопасни условия на труд – доц. д-р Батуров – 23.09.2020 г. – 12:00 ч.
 6. Бизнес английски език 1 част – д-р Караджов – 15.09.2020 г. – 14:00 ч.
 7. Спортна анимация – доц. д-р Капралов – Реферати в Учебен отдел

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ”

 1. Основи на счетоводството – проф. д-р Вергиев – 16.10.2020 год. – 12:00 ч.
 2. Основи на правото – доц. д-р Станин – 19.10.2020 год. – 12:00 ч.
 3. Туристическа анимация и екскурзоводна дейност – доц. д-р Крачунова – 20.10.2020 год. – 12:00 ч.
 4. Активен отдих и свободно време – доц. д-р Капралов – 21.10.2020 год. – 12:00 ч.
 5. Устойчиво развитие на туризма – доц. д-р Кирилов – 22.10.2020 год. – 12:00 ч.
 6. Английски език 2 част – д-р Караджов – 23.10.2020 год.
 7. Учебна практика 2 част – пр. Темелкова – 24.10.2020 год. – 12:00 ч.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ”

 1. Основи на счетоводството – проф. д-р Вергиев – 16.10.2020 год. – 12:00 ч.
 2. Основи на правото – доц. д-р Станин – 19.10.2020 год. – 12:00 ч.
 3. Туристическа анимация и екскурзоводна дейност – доц. д-р Крачунова – 20.10.2020 год. – 12:00 ч.
 4. Активен отдих и свободно време – доц. д-р Капралов – 21.10.2020 год. – 12:00 ч.
 5. Устойчиво развитие на туризма – доц. д-р Кирилов – 22.10.2020 год. – 12:00 ч.
 6. Английски език 2 част – д-р Караджов – 23.10.2020 год.
 7. Учебна практика 2 част – пр. Темелкова – 24.10.2020 год. – 12:00 ч.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”

 1. Основи на счетоводството – проф. д-р Вергиев – 16.10.2020 год. – 12:00 ч.
 2. Основи на правото – доц. д-р Станин – 19.10.2020 год. – 12:00 ч.
 3. Бизнес комуникации и връзки с обществеността – доц. д-р Ем. Димитрова – 20.0.10.2020 год. – 12:00 ч.
 4. Статистика – доц. д-р Грозданов – 23.10.2020 год. – 12:00 ч.
 5. Подбор и управление на персонала – доц. д-р Биячева – 21.10.2020 год. – 12:00 ч.
 6. Английски език 2 част – д-р Караджов – 23.10.2020 год. – 13:00 ч
 7. Учебна практика 2 част – пр. Джупанова – 26.10.2020 год. – 12:00 ч.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”

 1. Правна защита на търговската марка – доц. д-р Станин – 19.10.2020 год. – 12:00 ч.
 2. Анализ на стопанската дейност – доц. д-р Биячева – 20.10.2020 год. – 12:00 ч.
 3. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 21.10.2020 год. – 12:00 ч.
 4. Организационно поведение – проф. д-р Кичева – 22.10.2020 год. – 12:00 ч.
 5. Английски език 4 част – д-р Караджов – 23.10.2020 год. – 13:00 ч
 6. Учебна практика 4 част – пр. Джупанова – 26.10.2020 год. – 12:00 ч.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ”

 1. Подбор и управление на персонала – доц. д-р Биячева – 19.10.2020 год. – 12:00 ч.
 2. Управление на човешките ресурси – проф. д-р Р. Димитрова – 20.10.2020 год. – 12:00 ч.
 3. Алтернативни форми на туризма – доц. д-р Кирилов – 22.10.2020 год. – 12:00 ч.
 4. Туристическа анимация и екскурзоводна дейност – доц. д-р Крачунова – 27.10.2020 год. – 12:00 ч.
 5. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 21.10.2020 год. – 12:00 ч.
 6. Английски език 4 част – д-р Караджов – 23.10.2020 год. – 13:00 ч
 7. Учебна практика 4 част – пр. Темелкова – 26.10.2020 год. – 12:00 ч.

 

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ”

 1. Подбор и управление на персонала – доц. д-р Биячева – 19.10.2020 год. – 12:00 ч.
 2. Управление на човешките ресурси – проф. д-р Р. Димитрова – 20.10.2020 год. – 12:00 ч.
 3. Алтернативни форми на туризма – доц. д-р Кирилов – 22.10.2020 год. – 12:00 ч.
 4. Туристическа анимация и екскурзоводна дейност – доц. д-р Крачунова – 27.10.2020 год. – 12:00 ч.
 5. Фирмена етика – проф. д-р Кичева – 21.10.2020 год. – 12:00 ч.
 6. Английски език 4 част – д-р Караджов – 23.10.2020 год. – 13:00 ч
 7. Учебна практика 4 част – пр. Темелкова – 26.10.2020 год. – 12:00 ч.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail