Курсови ръководители

Професионално направление 3.7. „Администрация и управление“

Специалност „Бизнес администрация“

  • За български студенти – ас. Маргарита Владимирова
  • За чуждестранни студенти – проф. д-р Филипова

 

Професионално направление 3.9. „Туризъм“

Специалности „Организация и управление на туристическото обслужване“ и „Организация и управление на хотели и ресторанти“

  • За български студенти – доц. д-р Димитър Батуров
  • За чуждестранни студенти – доц. д-р Георги Матеев

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail