Разпис на семестриалните занимания

 Учебна програма

I курс

Бизнес администрация – редовно обучение – летен семестър

Бизнес администрация – задочно обучение – летен семестър

Организация и управление на хотели и ресторанти – редовно обучение – зимен семестър

Организация и управление на хотели и ресторанти – задочно обучение – летен семестър

Организация и управление на туристическото обслужване – редовно обучение – летен семестър

Организация и управление на туристическото обслужване – задочно обучение – летен семестър

 

II курс

Бизнес администрация – редовно обучение – летен семестър

Бизнес администрация – задочно обучение – зимен семестър

Организация и управление на хотели и ресторанти – редовно обучение – летен семестър

Организация и управление на хотели и ресторанти – задочно обучение – зимен семестър

Организация и управление на туристическото обслужване – редовно обучение – летен семестър

Организация и управление на туристическото обслужване – задочно обучение – зимен семестър

 

III курс

Бизнес администрация – редовно обучение – летен семестър

Бизнес администрация – задочно обучение – летен семестър

Организация и управление на хотели и ресторанти – редовно обучение – летен семестър

Организация и управление на хотели и ресторанти – задочно обучение – летен семестър

Организация и управление на туристическото обслужване – редовно обучение – летен семестър

Организация и управление на туристическото обслужване – задочно обучение – летен семестър

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail