Решение на Народното събрание на Република България

РЕШЕНИЕ за откриване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование "Колеж по туризъм" със седалище Благоевград Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование Реши: Открива частно висше училище – самостоятелен … Прочетете повече