Решение на Министерски съвет за учебната 2016-2017 година

Решение №328 от 3 май 2016 г. за утвръждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации  на Република  България през учебната 2016-2017 година   … Прочетете повече