Удължаване срока за приемане и записване на студенти

 ПОРАДИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОТПУСНАТИ БРОЙКИ

 КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – БЛАГОЕВГРАД

У Д Ъ Л Ж А В А
срока за приемане и записване на студенти

в редовно и задочно обучение

 за учебната 2017/2018 година

 до 20 октомври 2017 год.

СПЕЦИАЛНОСТИ:

  • Организация и управление на хотели и ресторанти
  • Организация и управление на туристическото обслужване
  • Туристическа анимация и екскурзоводство
  • Бизнес администрация

КУРС ПО ХАЗАРТЕН ТУРИЗЪМ

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ:

Благоевград, ул. „Брегалница” № 2 (бивше първо основно училище) от 10.00 до 12.00 часа и от 13:30 до 17:00 часа (всеки работен ден) – Учебен отдел, телефон за контакти–  073/83 56 26; 0878 980 876; 0878 980 810; e-mail: cotur@abv.bg

Прием с оценки от матури

  • За специалност „Бизнес администрация” – оценка от матурата по математика или география и икономика
  • За специалности „Организация  и управление на туристическото обслужване”, „Организация и управление на хотели и ресторанти” и „Туристическа анимация и екскурзоводство” – оценка от матурата по чужд език или история и цивилизация.

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

  • Диплома за завършено средно образование (оригинал и копие);
  • 4 снимки (паспортен формат);
  • Копие на лична карта;
  • Платена семестриална такса.

* На основание чл. 42, ал. 9, т. 4 от Закона за висше образование студентите имат право да завършат предсрочно обучението си! 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail