Монографично научо изследване „Насоки за интелигентно българско образование“

На 24 април 2018 г. от 13.30 часа в ЧВУ „Колеж по туризъм“ Благоевград се представи монографичното научно изследване „Насоки за интелигентно българско образование“, издание на Обществена академия, за наука, образование култура. Автори на научния труд са акад. проф. д-р … Прочетете повече