Монографично научо изследване „Насоки за интелигентно българско образование“

На 24 април 2018 г. от 13.30 часа в ЧВУ „Колеж по туризъм“ Благоевград се представи монографичното научно изследване „Насоки за интелигентно българско образование“, издание на Обществена академия, за наука, образование култура. Автори на научния труд са акад. проф. д-р по философия и икономика Асен Богданов и чл. кор. проф. д-р по икономика Стойчо Симов.

Преподавателите от ЧВУ „Колеж по туризъм“ Благоевград имаха възможност да се запознаят с ценното научно изследване и да дискутират в детайли с двамата авторитетни автори актуалните политики по особено значими за образованието в България теми.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail