МОНОГРАФИЧНО НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ „Методологически аспекти на публичния надзор над одиторската професия”

На 17.04.2019 година д-р Дияна Банкова представи монографичното научно изследване базирано върху дисертационен труд – „Методологически аспекти на публичния надзор над одиторската професия” на студентите от  „Колеж по туризъм”  Благоевград.​  ​Авторът запозна студентите с терминологичното значение на ключови понятия като – „контрол”, „одит”, … Прочетете повече